Kan dere gi noen "highlights" fra studien som er gjennomført?

En relativt høy andel av bedriftene har ansvarlighet og bærekraft på sin strategiske agenda – men av svært ulike grunner. En betydelig andel oppgir omdømmehensyn, mens andre bedrifter gjør det for å redusere risiko eller for å posisjonere seg til å utnytte nye forretningsmuligheter. Nesten halvparten av bedriftene har en dedikert strategi for arbeidet sitt med ansvarlighet og bærekraft, mens omtrent en fjerdedel har en dedikert ansatt som arbeider med ansvarlighet og bærekraft. Langt færre av bedriftene (ca 10%) har integrert ansvarlighet og bærekraft i styringssystemet sitt. Imidlertid er det nesten en tredel av bedriftene som rapporterer om sosial og miljømessig ytelse i samfunnsansvarsrapporter eller bærekraftsrapporter.

Hele studien vil bli delt ut på seminaret Samfunnsansvar i tjenestesektoren 15. januar

Hva mener dere må til for at virksomheter i større grad kan utvikle mulighetene som finnes?

Det både vår studie og tidligere internasjonale studier viser, er at arbeidet med ansvarlighet og bærekraft må forankres i bedriftens forretningsmodell. Dette kan gjøres på (minst) to ulike måter. For det første kan bedrifter som har et betydelig fotavtrykk høste positive konsekvenser i markedet av å finne måter å redusere dette fotavtrykket på. Vi ser allerede mange eksempler på tjenesteytende bedrifter som posisjonerer seg i markedet som «grønne» aktører, og det er grunn til å tro at dette vil bli stadig mer fremtredende. For det andre – og dette er kanskje særlig relevant for servicebedrifter – ligger det store muligheter i å bygge forretningsmodeller som retter seg mot å hjelpe andre (sluttbrukere eller bedrifter) å bli mer bærekraftige. Dette kan både dreie seg om tjenestetilbud som hjelper enkeltpersoner å leve mer bærekraftige liv, eller tjenestetilbud som er rettet mot å hjelpe andre bedrifter til å redusere sitt eget fotavtrykk. StormGeo er et godt eksempel her til lands på det sistnevnte, og de har i de senere årene bygget forretningsmodellen sin rundt et tjenestetilbud som hjelper andre bransjer som olje og shipping til å redusere sitt fotavtrykk.

Kan dere gi noen konkrete eksempler på hvilke muligheter som ligger i klimautfordringene?

Betalingsviljen for å løse klimautfordringene vil øke. Vi ser allerede nå at både sluttbrukere og bedrifter etterspør «grønnere» løsninger. Et annet eksempel er at vi står overfor en situasjon hvor vi vil ha mer ressursknapphet og dermed høyere priser på innsatsfaktorer som energi, og hvor det forventes reguleringer både på ressursbruk og utslipp. Dette vil bety at bedrifter som er tilpasset en slik verden, ved at forretningsmodellene deres er endret på måter som gjør at man forbruker mindre av disse ressursene, også vil kunne ha konkurransefordeler av dette. En siste vesentlig mulighet handler om bedrifter som kan hjelpe andre bedrifter til nettopp å tilpasse seg disse endringene.

Bli med på seminaret samfunnsansvar i tjenestesektoren 15. januar. Her finner du program og påmelding.

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153