- Gråsoner og dilemmaer er en del av vår hverdag og noe vi i kommunikasjonsbransjen må ha et bevisst forhold til, innledet styreleder i NIR, Morten Woldsdal med å si. Derfor er det et ekstra viktig tema NIR inviterer til i dag, sa Woldsdal videre.

Geelmuyden.Kiese, (GK), var ansvarlig for arrangementet, og det var Even Westerveld, partner i GK, som innledet til samtale. Under finner du et intervju med daglig leder i GK, Andreas Wabø som belyser viktige elementer innenfor temaet etikk.

Hva er det viktigste for kommunikasjonsbransjen innenfor temaet etikk?

- Som rådgiver er man helt avhengig av høy integritet, og når vi jobber tett på sensitiv informasjon i mange ulike virksomheter, er det klart at det stiller store krav til vår rådgivning, sier Andreas Wabø, administrerende direktør i Geelmuyden.Kiese. Kunden skal aldri tvile på at informasjonen vi får resulterer i etisk riktige råd. Vårt ansvar er å synliggjøre konsekvenser og muligheter av valgene kunden tar. Det aller viktigste er derfor menneskene, som hver dag rådgir når kunden skal foreta viktige valg. Av den grunn må vi aldri slutte å diskutere etikk – både internt i byråene og i bransjefora som NIR representerer.

NIRs rådgiverplakat

- Vi har nylig revidert NIRs rådgiverplakat, med 12 rettesnorer for etisk bevissthet og praksis i vår bransje. Det er imidlertid utfordrende for slike retningslinjer å dekke inn alle utfordringene vi møter i hverdagen ned på detaljnivå. Derfor ønsket Geelmuyden.Kiese å initiere et forum for å diskutere og eksemplifisere etiske utfordringer i praksis. Vi må bli enda flinkere til å lære av hverandre, uttrykker Wabø.

Etiske retningslinjer

Dersom jeg skal trekke frem tre ting som er særlig viktige for å håndtere typiske dilemmaer vi kan møte i hverdagen, må det være høy personlig integritet, tydelige etiske rentningslinjer og rutiner, sier Wabø.

Jeg opplever at vår bransje har en høy etisk bevissthet. Mange tolker manglende åpenhet rundt kundeoppdrag dithen at vi har noe å skjule – slik er det slett ikke. Mange kunder ønsker konfidensialitet rundt oppdragene vi samarbeider om, og det må vi respektere som rådgivere. Det sentrale er at vi ansetter riktige mennesker med godt trent etisk muskel, at vi har tydelige retningslinjer som Rådgiver-plakaten og GKs egen “Vær varsom”-plakat, og ikke minst at vi vurderer valgene vi tar ut i fra både etiske, moralske og rettslige hensyn, avslutter Wabø.

Kontaktperson Frøystein Johansen

froystein.johansen@abelia.no

+47 922 53 959