Den avgåtte regjeringen leverte et budsjett hvor profilen var "uendret eller bittelitt mer til alt". Det innebærer et status quo for kunnskap, forskning og innovasjon. Med et lønnsnivå 70 pst over handelspartnere våre må vi vri pengebruken fra områder der vi må bli mer effektive, til områder som bidrar til å bygge ny kunnskap som bedre IKT-infrastruktur, bedre rammevilkår for gründere og innovatører i etablert næringsliv, samt mer moderne forskningsutstyr på institutter og universiteter.

Det spores lite av den offensive satsingen på næringsrettede virkemidler som er nødvendig. Dog er det et svært viktig nytt element i program for helhetlig klyngeutvikling at Global Centres of Expertise (GCE) kom på plass. Dette forslaget vil bli sterkt verdsatt i norsk eksportrettet industri, og er i samsvar med den dialogen Abelia har hatt med regjeringen.

Videre tok Abelia opp at BIA-programmet i Forskningsrådet må trappes krafig opp i årene fremover. IFU/OFU-ordningen er en velfungerende ordning som utløser en sterk innovasjonsdynamikk, men ordningen er altfor lite brukt av kunder i offentlig sektor. Ordningen er i dag i underkant av 300 mill men totalrammen bør dobles innen 2015.

Nærings-Ph.D.-ordningen i Forskningsrådet er glimrende ved at innholdet i en doktorgrad skreddersys i forhold til næringslivets behov i samarbeid mellom en doktorgradsinstitusjon og en bedrift. Men ordningen må gjøres rettighetsbasert, på lik linje med SkatteFUNN-ordningen. Det er et lite skritt i riktig retning at timesatsen for Skattefunn økes til 600 kroner. men denne burde vært på minst 1100 kroner mener Abelia.

Her følger en oversikt over høringene Abelia og Abelias bransjefora har deltatt i:

Næringskomiteen 7. november: Gunnar Jordfald fra FFA og Tarje Bjørgum fra Abelia

KUF-komiteen 11. og 14. november: Knut Erik Beyer-Arnesen fra FRI og FFF, Gunnar Jordfald fra FFA, Daniel Ras-Vidal fra FIN og Inge Jan Henjesand fra Abelia

Kommunal- og forvaltningskomiteen 11. og 12. november: Daniel Ras-Vidal fra FIN

Finanskomiteen 4. og 5. november: Gunnar Jordfald fra FFA

Helse- og omsorgskomiteen 7. 8. 12. og 14. november: Daniel Ras-Vidal fra Abelia og Knut Erik Beyer-Arnesen fra FFF.

Her er høringsinnspillene samlet:

Abelias kommentarer til statsbudsjettet - Næringskomiteen

FFAs kommentarer til statsbudsjettet - Finanskomiteen

FFAs kommentarer til statsbudsjettet - KUF-komiteen

FFAs kommentarer til statsbudsjettet - Næringskomiteen

FFAs kommentarer til statsbudsjettet - Strakstiltak

FINs kommentar til statsbudsjettet - Næringskomiteen

FINs kommentar til statsbudsjettet - Kommunal- og forvaltningskomiteen

FFF kommentar til statsbudsjettet - Helse- og omsorgskomiteen

FINs presentasjon i Næringskomiteen

FFFs kommentar til statsbudsjettet - KUF-komiteen

FRIs kommentar til statsbudsjettet - KUF-komiteen

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842