Til VG sier justisminister Anders Anundsen at dette innebærer at private firmaer blir aktører på et område som til nå har vært forbeholdt det offentlige. På spørsmål om rettsikkerhet og kvalitet ved DNA-analyser best blir ivaretatt av det offentlige sier Anundsen at - så vidt meg bekjent har vi allerede sendt DNA-prøver til England for analyser. Nå kan altså GENA og Universitetet i Tromsø gjøre det samme, forutsatt at de er akkrediterte. Det er ingen grunn til at slike saker skal hope seg opp når flere fagmiljø kan gjøre samme jobben raskere, sier Anundsen.

Ragne Farmen, daglig leder i GENA, er fornøyd

- Justisdepartementet understreker med dette at det ikke er formelle skranker i lov eller instruks mot å benytte andre DNA-leverandører, sier Farmen. Politisk har saken blitt et spørsmål om offentlig eller privat drift. Men det er egentlig ikke det det handler om. Vi ønsker å bidra til effektiv kriminalitetsbekjempelse under demokratisk samfunnskontroll. I denne sammenheng er det viktigste å skaffe til veie tilstrekkelig kapasitet på en kostnadseffektiv måte og samtidig sikre at denne kapasiteten holder kvalitetsmessig mål, understreker Farmen. Innenfor EU skjer dette ved at det kreves akkreditering i henhold til ISO 17025.

- Det er ni år siden GENA ble etablert som et supplement til Rettsmedisinsk institutt, og vi er naturligvis glade for at nasjonal kompetanse endelig skal kunne tas i bruk for å løse viktige samfunnsoppgaver, sier Farmen.

Abelia har skrevet om GENA tidligere. Les saken fra 2010: Politisk ideologi kan gi motsatt effekt

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153