Omstilling av Norge må være den overordnede tilnærmingen for dette statsbudsjettet. Her er listen over noen konkrete tiltak som regjeringen har omtalt og som er aktuelle for kunnskaps- og teknologibedriftene:

  1. Det er varslet at det kommer en Gründerstrategi som skal være en helhetlig plan.

  2. Formueskatt, selskapsskatt og personskatt reduseres. DN hadde tidligere i sommer en god sak om skattene som skal reduseres. Les også: Formueskatten forsvinner ikke (i DN 9. juni)

  3. Regjeringen vil i statsbudsjettet foreslå å utvide FORNY2020-programmet med 75 millioner kroner i 2016, blant annet med en egen pott på 25 millioner kroner øremerket stipender til studenter og nyutdannede. Les også: Nye millioner til nyskaping og studententreprenørskap

  4. Regjeringen har trukket frem næringsklyngene som viktige omstillingsmotorer. Vi forventer en ytterligere opptrapping i neste års budsjett. Les også: Klyngene skal omstille Norge

  5. Det er varslet at det vil komme flere studieplasser. Abelia har i lengre tid etterlyst flere studieplasser innen IKT .

Bli med på frokostmøte om statsbudsjettet

Fredag 9. oktober arrangerer Abelia frokostmøte der vi går gjennom statsbudsjettet 2016. Både Abeliabedrifter og politikere er med. Her finner du mer informasjon og påmelding.

Kontaktperson Mari Berdal Djupvik

mari.berdal.djupvik@abelia.no

+ 47 957 05 437