Da Krabat startet opp, leide vi inn designkompetanse. Nå har vi vår egen industridesigner i tillegg til at vi leier inn kompetanse ved behov. For meg er det viktig å presisere at design er mye mer enn estetikk. For Krabat handler design om alt fra hvordan et hjelpemiddel fungerer, hvordan det er skrudd sammen og hvordan det ser ut. Design er selve helheten til et produkt. Vårt mål er intet mindre enn å bli best i verden på det vi driver med. Hjelpemidler til funksjonshemmede barn er en nisje, og vi kjenner til hele verdensmarkedet. Foreløpig selger vi mest i Norge, men oppretter fortløpende kundeforhold også utenfor Norges grenser.

Hvorfor valgte Krabat som er en design-virksomhet å bli medlem i arbeidsgiverorganisasjonen Abelia/NHO?

På designdagen i fjor møtte vi noen hyggelige folk fra Abelia. Vi kom i prat, og fant ut at vi hadde mye til felles. Foruten de vanlige tjenestene en arbeidsgiverorganisasjon tilbyr – som rådgivere dersom vi har spørsmål knyttet til ansettelsesforhold eller lignende - var næringspolitikken Abelia er opptatt av en viktig årsak til at vi valgte å melde oss inn, sier Brodtkorb. Vi leverer mye til det offentlige, og har behov for å møte noen som deler vårt syn på innovasjon og hva som skal til. Det gjør vi i Abelia og NHO.

Hva er det viktigste i medlemskapet for deg?

Det er særlig to ting som er viktig for meg i medlemskapet. Det ene er felleskapet med andre kunnskapsbedrifter. Det andre er å vite at vi til en hver tid har tilgang på folk som har kunnskap om innovasjon og nyskaping, og evnen til å formidle denne kunnskapen videre til viktige beslutningstakere. Hos Abelia og NHO kan vi dele tanker og ideer, og oppleve at vi får gjennomslag for saker vi er opptatt av, sier Brodtkorb.

Les mer om medlemskap i NHO og Abelia her