Paul Chaffey i samtale med Gunnar Wedde fra Oslo Kommune

For første gang legges det til rette for en uformell møteplass der innkjøpere og leverandører kan møtes utenom konkrete anbudsprosesser. Når konkurransen først er i gang, ligger det begrensninger i hva innkjøper og leverandør kan snakke sammen om. Utenom konkurransene er det fullt mulig å utveksle tanker og ideer rundt både regelverk og måten de ulike aktørene håndterer dette på.

Behov for kommunikasjon og kunnskapsutveksling 

- Dette er en møteplass som virkelig beviser at det er behov for kommunikasjon og kunnskapsutveksling på tvers, sier Paul Chaffey. Jeg har sjelden sett så mange fornøyde deltakere – både leverandører og innkjøpere ser ut til å ha hatt stor nytte av å møtes. Jeg har troen på at dette kan bidra til tydeligere anbudsprosesser der ting går mer ryddig for seg enn det som er tilfelle mange ganger i dag, sier Chaffey. - Abelia kan tilføre merverdi for medlemmene ved å legge til rette for at kunnskap om gode innkjøpsprosesser deles på tvers, sier han.

Fornøyde deltakere

Og deltakerne samtykker i at dette var vellykket. – Med en interaktiv form der tilbydere møter kunder har Abelia og NHO skapt en svært viktig møteplass, sier daglig leder i Amendor, Gunnar Østgaard. For små og mellomstore aktører er det mange ganger vanskelig å komme i kontakt med de som tilbyr de store og viktige oppdragene. Innenfor Abelias og NHOs rammer blir dette enklere, sier Østgaard.

Arenaen lever videre

- Hovedhensikten med å arrangere denne type møteplass er å få tydeligere anbudsprosesser – både for innkjøper og leverandør, sier Anne Cathrine Røste som er prosjektleder for konsulentbransjen i Abelia. Her kan innkjøpere få innspill og spørsmål som kan hjelpe dem i å utforme et så bra konkurransegrunnlag som mulig. Når konkurransegrunnlaget er tydelig, er det enklere for leverandøren å vurdere om dette er et oppdrag det er verdt å bruke tid på, sier Røste. Vi ser nå på mulighetene for å utvikle regionale dialogmøter med samme tema, sier Røste.

Dialogmøtet i Oslo samlet ca 80 deltakere med en god blanding av innkjøpere og leverandører. Både innkjøpere og leverandører fikk taletid fra scenene der de kunne fronte sine utfordringer og synspunkter knyttet til offentlige innkjøpsprosesser.

Les mer om offentlige innkjøp på NHO sine websider.