Kreative yrkesgrupper er drivkraften i dagens kunnskapsøkonomi. Den kreative klassen er ikke bare kunstneren eller designeren. Både ingeniører, sykepleiere og toppledere i offentlig og privat virksomhet kan være en del av den kreative klassen. Den kreative klassen er de som jobber i innovative yrker. Det er de som skaper nye ideer, produkter og tjenester.

Overgangen til det nye paradigmet; kreativitetssamfunnet er en større omstilling, og har flere implikasjoner, enn overgangen mellom jordbrukssamfunnet og industrisamfunnet hevder Florida. Fra at råvarer var den viktigste innsatsfaktoren er vi kommet dit hen at mennesker (og steder) er blitt den kritiske faktoren. Krigen etter talenter er kjent for de fleste av oss. Det som er nytt i Florida sitt tankesett er at det er stedene/byene som er avgjørende for å tiltrekke seg talentene.

Byenes rolle

Framtiden tilhører byene. I dag bor halvparten av verdens befolkning i byer. Kreative mennesker krever mye av det stedet de velger å bosette seg. Livskvalitet er av sentral betydning. Vi ønsker oss nærhet til natur og vi er sosiale dyr som ønsker likesinnede mennesker rundt oss. Byer som skal lykkes i den globale økonomien må være åpen for innvandring og være tolerant for alternative livsstiler. De må også sørge for å tilrekke seg talenter og satse massivt på teknologi og forskning.

Norge og Oslo har gode forutsetninger. Norge er nummer 9 på Floridas globale kreativitets Indeks. Over 20 % av yrkesaktive nordmenn kan defineres som ”kreative”. Det er Oslo som er på kreativitetstoppen i Norge. 31 % av de sysselsatte i Oslo tilhører ”den kreative klassen”.

Politiske implikasjoner

De stedene og landene som evner å tiltrekke seg de kreative vil være morgendagens vinnere. Norge har et godt utgangspunkt, men hvordan skal vi klare å vinne den globale kampen om talentene? Det kreves politisk vilje og handling. Vi trenger en kunnskapsreform. Vi må starte tidlig. Vi må tilrettelegge for at barnas kreative potensial får grobunn og utviklingsmuligheter allerede i barneskolen. Vi må skape et godt klima for å starte og drive bedrift. Og vi må gjøre det enklere for utenlandske kreative talenter å komme og bosette seg og jobbe i Norge.

Skal vi bli en global magnet på talenter er et tolerant samfunn vesentlig. Politikere og andre nøkkelpersoner i samfunnet spiller en kritisk rolle i å skape et åpent klima som er inviterende. I Silicon Valley er halvparten av bedriftene etablert av nye amerikanere. Kanskje skal vi snakke om våre nye landsmenn nettopp som en mulighet – nye nordmenn – og ikke som fremmedkulturelle.

Hva kreves av deg som leder

I henhold til Florida er vi alle sammen kreative. Det sentrale er hvordan vi utnytter hver og ens kreative potensial og energi. Som leder må du behandle alle med nettopp det som et utgangspunkt. SAS Institute, som år etter år trekkes fram som en av de beste arbeidsgiverne i Great Place to Work sine undersøkelser, vet hva som skal til for å kunne nyttiggjøre seg sine medarbeideres kreativitet. Alle er viktige. Deres egen landskapsarkitekt er en av nøkkelpersonene i selskapet fordi vedkommende har ansvaret for førsteinntrykket til besøkende til hovedkontoret. SAS Institute sin sjef vet hva som skal til. Han vet at alle ønsker å bli utfordret. Vi ønsker faktisk å gjøre en god jobb, og det er muligheten til å mestre, og oppnå noe som driver oss. Lønn er ikke en motiverende faktor for den kreative medarbeideren og detaljerte ordrer er drepen for den kreative kraften. Kreative mennesker dør i et stressende miljø. Og lange arbeidsdager har samme effekt. For at kreativitet skal blomstre må vi ha mulighet til å gi utrykk for hva vi mener. Det er åpne og ikke konforme miljøer som gir grobunn for kreativitet.

Det er krevende og lede kreative mennesker, samtidig som det å evne og tiltrekke seg de beste talentene bestemmer hvorvidt du er morgendagens vinner. For deg som ønsker å reflektere og diskutere mer om kreativitetsamfunnet og dets implikasjoner på virksomheten anbefales Abelias frokostseminar om ”The Creative Man” 23. oktober.

Om Richard Florida

Florida er en populær foredragsholder, professor og forfatter av blant annet bøkene: ”The Rise of the Creative Class” og ”Who’s your city”. Han er en amerikansk økonomiprofessor som har valgt å bosette seg i Toronto, Canada hvor han er Professor i Business og kreativitet på School of Management, University of Toronto. Du kan lese mer om han og hans tanker her: The Creative class

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094