Det var temaet for næringslivskonferansen i regi av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune 16. januar. Fra Abelia deltok administrerende direktør Håkon Haugli, som holdt et innlegg budskapet var om dette er en plan også for kunnskaps- og teknologibedriftene.

Byene er motoren

Haugli åpent med å påpeke at kommuner og myndigheter må opptre inkluderende og serviceinnstilt, de må tenke regionalt, grønn infrastruktur og fortetting.

Vi trenger forskning, innovasjon, kapital - og disse trenger hverandre. Byene er motorene, og makten flyttes fra det nasjonale til det regionale og lokale nivået, mente Haugli. Osloregionen er svært attraktiv både nasjonalt og internasjonalt, men utfordringen er for lav IKT-kompetanse. Vi har også lav andel nye bedrifter, og er for dårlige til forskningsbasert næringsutvikling, sa Haugli.

- Man må begynne med de klyngene og kompetansemiljøene man allerede har, utvikle urbane kvaliteter og ta livet av (eller kanskje gjenopplive?) sovebyer. Vi må prioritere utvikling av lokale byer og tettsteder i Akershus, sa Haugli og mente at det offentlige må legge til rette og være offensive. Det er en gjensidig forpliktelse mellom stat, fylkeskommuner og kommuner.

Fornebubanen må på plass

Fornebubanen er et av de viktigste samferdselsprosjektene i Osloregionen. - Norges største teknologiklynge er på Fornebu. Skinnegående transport gir forutsigbarhet. Bane til Fornebu må på plass, sa Haugli og stilte spørsmål om hvorfor det er slik at staten betaler 100 prosent av jernbanen, men bare 50 prosent i T-baneprosjekter som Fornebubanen.

Det var flere som sto på scenen denne dagen. Virkes Vibeke Hammer Madsen, Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge og NHO Oslo & Akershus Nina Solli, Espen Ettre, direktør for eiendom og kommersiell utvikling i OSL og Erling Langeland, administrerende direktør i Oxer Eiendom hadde også innlegg på konferansen. Fylkesordfører i Akershus Anette Solli og byråd for byutvikling i Oslo Bård Folke Fredriksen, innledet konferansen og deltok i paneldebatten til slutt.

Les hele saken på Akershus Fylkeskommunes nettsider.

Kontaktperson Håkon Haugli

hakon.haugli@abelia.no

+47 905 31 025