Abelias jubileumskonferanse var viet mulighetene som ligger i en global verden. Konferansen ble også en reise i Abelias utvikling i takt med fremvekst av en sterk kunnskapsnæring. På ti år har Abelia gått fra å være en liten gründerorganisasjon i NHO-sammenheng til å bli den 4. største landsforeningen, og det viktigste talerøret på vegne av kunnskapsnæringen.

Drivkraft for kunnskapssamfunnet

Kunnskap er drivkraften i utviklingen av norsk økonomi. Fra regjeringshold ga statsrådene Tora Aasland og Trond Giske ros til Abelia. Trond Giske, for anledningen på video, poengterte at Abelia fremstår som en seriøs, utålmodig og grundig samarbeidspartner, som lyttes til og som har innflytelse. Abelia leverer kvalitet, sa Giske. Samtidig handler næringspolitikk i stadig større grad om kunnskapspolitikk, om forskning og utdanning, og om hvordan vi gjør Norge mer attraktivt for bedrifter og talenter som vil utvikle noe nytt. - Derfor er jeg regjeringens viktigste minister, sa Tora Aasland, med glimt i øyet. Hun ser gjerne at Abelia tar en enda sterkere rolle som brobygger mellom næringsliv og utdanning/forskning. I debatten deltok også Victor Norman fra Norges handelshøyskole og Torger Reve fra Handelshøyskolen BI. De var opptatt av om vi faktisk investerer nok i kunnskap og humankapital og om insentivene er gode nok.

Kunnskap må ligge til grunn. Likevel kom Teo Härén med en nyttig påminnelse til forsamlingen. Kunnskap er ikke alt, minst like viktig og enda bedre er fantasi og kreativitet, sa han. Det holder ikke å være god på kunnskap hvis en ikke også evner å koble sammen kunnskap fra flere hold til å skape noe nytt.

Mangfold og ledelse

Norge har alle muligheter til å ta del i den globale kunnskapsøkonomien, men ledelse og mangfold vil kreve mye av oss. Kjell-Erik Tenold fra Fujitsu Technology Solutions har årelang ledererfaring fra store internasjonale selskaper, bl.a. amerikanske og japanske. Kulturen i organisasjonen og vilkårene for ledelse er svært forskjellig. Det er en nødt til å forholde seg til, sa han. NHO-president og konserndirektør for Telenor i Norden, Kristin Skogen Lund, kunne røpe at en nøkkel for å lede så store virksomheter som det hun gjør, er å våge å gå utenfor sin egen komfortsone. Telenor er en stor kunnskapsbedrift i kontinuerlig endring og det å lede kunnskapsarbeidere krever spesielle tilnærminger, sa Skogen Lund. Men selv forskere må ledes, kunne Greta Bentzen i NIVA fortelle. Ikke bare må de ledes, de ønsker det også, sa hun. Pellegrino Riccardi minnet om at en del norske holdninger, og kanskje særegne oppfatninger, ikke alltid er like egnet i møte med nye mennesker som kommer til Norge. Colombianske Yenny Otero fra Opera, en teknologibedrift i verdensklasse med 52 ulike nasjonaliteter ombord, ga eksempler på hva som er viktig for å trives som kunnskapsarbeider i Norge.

Dernest var det tid for Jo Nesbø. Nesbø er vår mestselgende forfatter og multikunstner. Han er nå et av Norges heteste navn. Denne gang hadde han tatt med seg gitaren for å stelle i stand allsang for Abelias medlemmer. Og allsang ble det! Salen var allerede varm. Tidligere på dagen hadde lattermusklene blitt varmet ettertrykkelig av humordronningen Linn Skåber.

Nysgjerrig og utålmodig

Siden dette også var Abelias tiårsjubileum kom det hilsener til jubilanten, både fra NHO-sjef John G. Bernander, fra Abelias fødselshjelper Kristin Clemet og fra nåværende styreleder Terje Wold. Mange lovord og gode historier ble fortalt, og flere trakk frem at selv om Abelia nå vokser er det spesielt viktig å bevare den barnlige nysgjerrigheten, den ungdommelige utålmodigheten og evnen til å stille nye spørsmål. Abeliasjefen selv, Paul Chaffey, mottok en meget god porsjon ros for innsatsen.

Alt i alt ble det en storslagen dag for Abelia, en dag som det blir svært vanskelig å toppe. Men uansett vil Abelia forsøke, for som statsråd Tora Aasland oppsummerte ganske treffende: - Bra jobba så langt, Abelia. Nå trengs det full fart videre!

Kontaktperson Elin Backe Christophersen

ebc@abelia.no

+47 23 08 80 79