Tirsdag 12. august: Fremtidens forskning

Fremtidens næringsliv kjenner vi ikke, men vi vet at det vil være kunnskapsbasert. Investering i forskning og utdanning vil derfor være svært viktig for å utløse fremtidens potensial, særlig i grensesnittet mellom forskning, utdanning og arbeidsliv.

Abelia og Akademikerne har store forventninger til regjeringens langtidsplan for forskning, særlig bør planen inneholde gode, konkrete og ambisiøse mål og tiltak for hvordan den anvendte forskningen bør benyttes bedre. Næringslivet må gis større ansvar for forskningen, hvis ambisiøse mål skal nås. Løsningen ligger i samspill mellom virksomheter, forskningsmiljøene og utdanningsinstitusjonene, nasjonalt og internasjonalt.

Forskningen engasjerer, fordi forskning er fremtiden. Abelia og Akademikerne inviterer derfor til et av de viktigste ordskiftene i Arendalsuka, nemlig hvordan fremtidens forskning skal se ut.

Til dette ordskiftet har vi invitert kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), partileder og stortingsrepresentant Trine Skei Grande (V), leder av Stortingets kirke,- utdannings- og forskningskomite Trond Giske (Ap), leder  Håkon Haugli Abelia og leder Knut Aarbakke,  Akademikerne.

Arrangør: Akademikerne og Abelia

Tid: 1400 – 1500
Sted: Solsiden kafe

Onsdag 13. august Hvordan skape nye eventyr?

Alle eventyr tar slutt en gang. På norsk sokkel er produksjonsnedgangen allerede i gang, mens Norge fortsatt er svakere enn våre europeiske konkurrenter på investeringer i forskning og innovasjon. Abelia og Forskerforbundet spør: Gjør vi nok for å finne nye eventyr?

Arrangør: Forskerforbundet og Abelia

Tid: 08:00 – 09:30
Sted: Thon Hotel, Arendal

Arendalsukas nettsider

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153