Men hva betyr samfunnsansvar og bærekraft i kunnskapsintensive bedrifter? Hvordan kan virksomhetene gjøre om de myke "redde-verden" visjonene til et overskudd tilbake til produksjonen? Og hvilke konsekvenser har en slik omstilling for kunnskapsintensive bedrifter, - hva trengs av kompetanse og hvordan kan man utvikle innovative forretningsmodeller for egen bedrift?

18.mars arrangerte Abelia i samarbeid med CSI og Good Business et frokostmøte om ansvarlighet, lønnsomhet og nye forretningsmuligheter. Her fikk vi bekreftet at det skjer noe i norske bedrifter. Samfunnsansvar og bærekraft har gått fra å være et lite idealistisk tema, til en viktig og stor forretningsmulighet i det store bedriftsregnskapet. Fra de tidligere idealistiske hjørner av kontorene, er det nå blitt en stolt og fremtredende del av identiteten til norske toppledere. Samtidig har vi fått ny kunnskap om hvordan ansvarlighet og lønnsomhet kan forenes, og bedrifter utformer nye forretningsmodeller for å oppnå dette.

De spennende tankene

Direktør i Abelia, Håkon Haugli, åpnet seminaret med en kjær historie fra Ole Brums verden, hvor Ole Brum og Nasse Nøff skal ut på tur. Brumm spør Nøff om hvor de skal gå, men det vet ikke Nøff. Allikevel starter de å gå.  Haugli illustrerer ved denne historien at Abelias medlemmer allerede har startet å gå på en vei for samfunnsansvar, men dette er som følge av forretninger. For bedriftenes samfunnsansvar handler ikke om bærekraft eller business, men at bærekraft er business.

Først ut av foredragsholderne var Tine Wollebekk fra Telenor Financial Services, som fortalte om Telenors samfunnssatsning, særlig i Asia. Deres samfunnsansvar er en forretningsmulighet, for gjennom internett og telekom–tjenester tar det ikke bare ansvar for en samfunnsutvikling,  - Telenor endrer og bygger nye samfunn. "Internet for all" i Bangladesh handler om å gi barn utdanning, mens Telenors bankvirksomhet i Pakistan handler om å gi folk tilgang til et moderne finansielt system. Slik at sykdommen til besteforeldrene ikke er avhengig av forholdet til pengeboksen til den lokale lånehaien. Dette er identiteten og omdømme til en av de største ledende norske bedriftene i verden, og deres nye visjon om å "empowering sociteies" viser at samfunnsansvar både er blitt en forretning, og et hovedbudskap på årsrapportene. 

Hans Johnny Furholt kunne fortelle om noen veldig spennende prosjekter i Steria Norge. Samfunnsansvaret i IT-bransjen er både synlig og tydelig, fordi det åpenbart har resultater på bunnlinjen. Reduksjon av fysiske servere, strømsparing i bedriftene, kortere og færre reiseveier og oppkjøp av klimakvoter burde være tiltak i selvfølgelighetens tegn for norske bedrifter. Resultatene av effektivisering og digitalisering bør være mer innovativt og bærekraftig, men Furholt hadde et lite tankekors ved all elektronisk lagring. Vi bør alle vurdere vårt ukritiske forhold til lagringsplassen i skyen, mente han. Og for de som ikke har fått det med seg, Earth Hour er 29. mars – så slå av lyset i 60 min.

Så, hva er problemet? Det lurer forskerne Sveinung Jørgensen (Høgskolen i Lillehammer) og Lars Jacob Tynes Pedersen (Norges Handelshøyskole) også på. De har sammen skrevet boken "Ansvarlig og lønnsom; Strategier for ansvarlige forretningsmodeller". For to forskere som jobber med dette til vanlig var dagens frokostmøte en stor inspirasjonskilde, og en bekreftelse på at deres arbeid er meget relevant for norske kunnskapsintensive bedrifter. Sammen har de blant annet arbeidet frem et godt bilde på å illustrere hvordan refleksjon om eget og bedriftenes samfunnsansvar bør tenkes.

Jørgensen og Tynes Pederesen symboliserte dette med noe så enkelt som lys og skygge. For på samme måte som at alle mennesker og bedrifter har en skygge, har de også et lys. Samfunnsansvaret handler om å redusere skyggen, og om å kaste mer lys. Forskerne hadde innarbeidet dette bilde i en strategi, som de mente var meget relevant for service og kunnskapsbransjen. Det vil dermed være opp til hvert enkeltindivid, og hver enkelt bedrift hvordan de selv kan reduserer skyggen sin.

I etterkant av foredragene åpnet konferansier Kjersti Fløgstad fra Good Business, og en av spørsmålsstillerne var veldig interessert i å finne ut mer om hvordan samfunnsansvaret kan utøves i mindre bedrifter. Dette er et høyst interessant spørsmål, særlig for mange av medlemmene i Abelia. Vi tror svaret er sammensatt og mangfoldig, og vi vil derfor undersøke mer av de gode eksemplene fra kunnskapsnæringens verden.

Undersøkelse om ansvarlighet blandt Abelias medlemmer

Abelia, vil i samarbeid med forskerne Jørgensen og Tynes Pedersen, og Good Business, sende ut en undersøkelse til våre medlemmer i løpet av kort tid. Her vil vi etterspørre hva bedriftene gjør av samfunnsansvar. Og kanskje kan de ulike svarene gi inspirasjon til at flere skygger kan reduseres og at mer lys kan kastes i fremtiden. 

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153