Norge må gjøre seg attraktiv – og det ikke for hvem som helst

Frøken Norge bader i olje fordi det skal være så bra for huden. Hun er annerledes enn de andre. Hun tjener flerfoldige milliarder i året. Hun har yppige fjell og dype fjorder, og hun kan skilte med velferdsordninger som få andre matcher.

Men konkurransen er tøff. Den globale arbeidsdelingen er i rask forandring. Kina, India og Brasil raser forbi et Europa som ligger nede for telling. Kunnskap og hoder flytter raskt dit betingelsene for å utvikle ny kunnskap er best. Det finnes de der ute med mye større befolkninger enn Norge. Det finnes de der ute som er solbrune hele året. Det er noen andre som er mer attraktive enn henne. Skal Frøken Norge lykkes er det ikke bare utseendet som teller. I en verden av teknologisk utvikling og rask flyt av ideer trenger hun medarbeidere med høy kompetanse som stadig videreutvikles. Hun innser at den eneste måten hun virkelig kan bli attraktiv på er gjennom kompetanse og kunnskap. Men er lille Frøken Norge villig til å gjøre det som kreves av henne?

Attraktivitet, kompetanse og endringsvilje

- Det er særlig tre ord som vil sette sitt preg årskonferansen i år: Attraktivitet, kompetanse og endringsvilje, sier Paul Chaffey, administrerende direktør i Abelia. Disse tre ordene er helt avgjørende for at Norge skal kunne lykkes i den globale konkurransen. Vi kan ikke basere oss på et næringsliv som forutsetter et lavt kostnadsnivå. Vi må være best på tross av et høyt kostnadsnivå, sier han.

Mye oppmerksomhet

- Giske Lunde er prosjektleder for årets konferanse, og kan fortelle at årets konsept har fått mye oppmerksomhet. - Vi åpner hele konferansen med en lengre versjon av promo-videoen som CitoMedia har laget for oss, sier hun. Vi opplever mye oppmerksomhet rundt vår tilnærming til temaet i år. Vi har bevisst valgt å bruke en metafor som tar opp i seg noe av det viktigste vi ønsker å formidle - nemlig attraktivitet. Som Paul Chaffey sier i et intervju med Budstikka: – At norske bedrifter er attraktive også utenfor landets grenser, er avgjørende for Norges evne til vekst og verdiskaping. I vår verden er det imidlertid ikke utseende, men kunnskap og kompetanse det dreier seg om.

Programmet er på plass

- I år har vi valgt å gå for et tredelt program som tar for seg temaene attraktivitet, kompetanse og endringsvilje. Del 1 omhandler globalisering. Del 2 omhandler komtanse. Del 3 omhandler endringsvilje, sier Lunde. Personer som Arne Jon Isachsen, Amir Sasson, Paul Chaffey og Øystein Wiik vil være med på å sette sitt preg på dagen. Dette bør du ikke gå glipp av, smiler Lunde.

For program og påmelding

Paul Chaffeys blogginnlegg om konferansen

Her bader "Frøken Norge" i olje - intervju med Chaffey i budstikka.no

Kontaktperson Giske Lunde

giske.lunde@abelia.no

+47 904 05 888