– Abelias satsing på kunnskapsbedrifter appellerte til oss og deres satsing på å forbedre rammevilkårene for disse bedriftene er et viktig arbeid der vi føler vi kan være med å bidra, sier administrerende direktør i Norconsult til bygg.no. Videre sier han dette: I Abelia har vi allerede fått stor glede av deres juridiske kompetanse blant annet innenfor offentlige anskaffelser. Vi har kommet inn i deres HR-nettverk, i NHO's utenlandsnettverk og ser for øvrig at NHO/Abelia har mye å tilby rundt ledertrening. Samtidig får vi tilgang til sentrale personer i NHO/Abelia-systemet som kan åpne dører for oss på den politiske arena.

Tore Frellumstad

I den samme saken intervjues også Tore Frellumstad, og han sier blant annet dette: – Abelia har utviklet seg til en stor og dynamisk organisasjon med et sterkt og spennende kompetansemiljø. Jeg er blitt stadig mer overbevist om at rådgivende ingeniører står overfor mer av de samme utfordringene som kompetansebedrifter enn aktører i byggenæringen som ingeniører og håndverkere, sier advokat Tore Frellumstad som etter mer enn 10 år som næringspolitisk rådgiver i RIF har meldt overgang til Abelia hvor han tiltrer 17. september.

Hele saken "Abelia utfordrer RIF" kan du lese på bygg.no.

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153