Det var utfordringen fra sysselmann Kjerstin Askholt da Abelia, NHO Troms, Telenor og Innovasjon Norge arrangerte næringsseminaret "Slå på lyset" denne uka.

- Alle mulighetene som blir presentert knytter seg til naturressurser, men kombinert med kunnskapen dette øyriket tiltrekker seg får vi en helt annen innovasjonskraft. Det gir spennende forretningsmuligheter, sier næringspolitisk direktør Hilde Widerøe Wibe i Abelia.

Målet er at konferansen skal "slå på lyset" og bidra til økt næringsvirksomhet og utvikling på Svalbard. Våren 2016 behandler Stortinget en ny Svalbardmelding og det er viktig å få satt lys på handlingsrommet og vise vei mot mulighetene forut for dette arbeidet.

Venter med investeringer

En undersøkelse som Svalbard Næringsforening har gjort blant medlemsbedriftene viser at over 40 prosent har satt planlagte investeringer på vent. Samtidig viser undersøkelsen at næringslivet på Svalbard har kraft og vilje til å klare en omstilling. Mange bedrifter peker mot nye muligheter, at tiden er moden for å tenke nytt, å utvikle nye næringer og markere Norges rolle i det nye Arktis.

- Befolkningen her oppe er klare på at den framtidige næringsutviklingen bør bygges på stedets naturgitte fortrinn. Jeg vil også nettopp legge til kunnskap og kultur som to av de naturgitte forutsetningene som er særtrekk ved dette samfunnet, sier Wibe.

Konferansen skal lyse opp veien for etablerte og nye arktiske næringer, innovasjon, infrastruktur og forskning. Administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO innledet med å se på det store bildet:

- Svalbards strategiske betydning er åpenbar, mens den økonomiske ikke er så tydelig. Det burde den være, fordi den økonomiske utviklingen er avgjørende for det strategiske resultatet, sier hun.

Bærekraftig næringsliv

Hilde Widerøe Wibe mener bærekraft ligger som en forutsetning for næringslivet.

- Vi har blant annet fått høre om Svalbard Bryggeri som nå er verdens nordligste bryggeri. De tester ut en forbrenningsovn som skal skape mer miljøvennlig ølproduksjon, mens avfallet brukes til å skape strøm. Avfallsproblemet blir dermed en kreativ løsning, mens det å brygge øl nesten blir sekundært, sier hun.

- Samme tankegang ligger til grunn for NOFIMAs forretningsidé om merkevarepotensialet "Certified Spitsbergen" for snøkrabben. Her er gjennomsyrer begrensning av klimaavtrykket alt de gjør. Restråstoff fra snøkrabben kan skape ny industri, man kan utvinne oljer som inneholder antioksidanter og god fettsyreprofil, og fra skallet kan man få kitin. Det er en totalutnyttelse av råstoff og restråstoff, og et stort potensial for utvikling av nye essensielle produkter, sier Wibe.

Hun forteller at mange av Abelias medlemmer har vurdert potensialet på Svalbard, enten det er forskning, utdanning eller datalagring. Men først venter man på Svalbardmeldingen.

Les mer:

Omstillingstiltak for Svalbard (regjeringen.no)

Forrige stortingsmelding om Svalbard fra 2009 (regjeringen.no)