- Det er viktig for Abelia at sentrale politikere har nær kontakt med med sentrale aktører innenfor kunnskaps- og teknologinæringen, og dermed får førstehånds kunnskap om utfordringene de vil møte på både kort og lang sikt, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia.

I det to timer lange møtet på Fornebu viste stortingsrepresentantene stor interesse for utfordringene som Telenor og EVRY presenterte. På agendaen stod også en rekke sentrale temaer for Abelia og medlemsbedriftene, blant annet økt produktivitet gjennom bruk av kunnskap og teknologi.

- De største gevinstene vil komme fra å jobbe smartere, ikke løpe fortere. Samtidig vil digitalisering kunne gi bedre offentlige tjenester. Både Staten og næringslivet kan realisere et stort potensial her, sier Haugli.

Abelias ønskeliste til politikerne inneholdt også innovasjon i offentlige anskaffelser, bedre tilgang på IKT-kompetanse, mer anvendt forskning, økt kapitaltilgang for norske gründere, utvikling av et marked for velferdsteknologi og digitale læringsverktøy samt Fornebubanen.

- Fornebu er den største teknologiklyngen vi har i Norge, så det haster å få på plass en baneløsning. Manglende infrastruktur skaper forsinkelser og frustrasjon, og påvirker bedriftene og de ansatte negativt hver dag. I tillegg er det til hinder for at området videreutvikles til en internasjonal og attraktiv næringsklynge. Forskningsprosjektet «Et kunnskapsbasert Norge» peker nettopp på en ikke alt for sterk teknologiklynge og næringens mulighet for å tiltrekke seg kompetanse som store utfordringer for at norske IKT-miljøer skal vokse, sier Haugli.

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153