Det var utenriksminister Børge Brende som tok imot Abelias omstillingspakke på vegne av regjeringen da han i dag åpnet Abelias årskonferanse.

- Abelias omstillingspakke består av 35 konkrete tiltak som vil sikre nye arbeidsplasser i fremtids- og eksportrettet produktiv virksomhet. Tiltakene kan iverksettes umiddelbart, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia.

Han mener omstilling til en ny tid krever en offensiv felles innsats for å sikre grunnlaget for fremtidig verdiskaping og velferd.

- Omstillingsbehovet begrenser seg ikke til Norges oljeavhengige økonomi, selv om det er behov for akutte tiltak. Vi står overfor store miljø- og samfunnsutfordringer som krever fortsatt omstilling i årene som kommer. Vi må skape smart grønn vekst og sikre en bærekraftig helse- og omsorgssektor, sier Haugli.

Abelias tiltak omfatter både kompetanseheving i næringslivet, forskning, smart bruk av statlige kapitalvirkemidler, klima og miljø, innovative offentlige anskaffelser, samt en satsing på helse- og velferdsteknologi.

- Omstilling blir regelen, ikke unntaket. Det er behov for en styrking av kunnskapstriangelet utdanning – forskning – innovasjon. Omstillingstiltakene må være fleksible, og vi må legge til rette for en langsiktig endring i hele økonomien, sier Haugli som legger til at omstillingen ikke må føre til flere ansatte i offentlig sektor.

Politiske utspill de siste månedene tilsier at det bør være bred enighet om mange av omstillingstiltakene, mens Haugli også regner med debatt om andre punkter.

- I Norge har det utviklet seg to parallelle arbeidsliv med ulike betingelser. For å styrke vår samlede omstillingsevne, hindre innlåsing og øke mobiliteten, må vi sørge for at privat og offentlig sektor ikke utvikler seg i helt ulik retning, sier han.

Abelias årskonferanse "Fornying av Norge" ble arrangert på Henie Onstad Kunstsenter i Bærum 20. august.

Her finner du Abelias Omstillingspakke

 

Kontaktperson Steinar Q. Andersen

steinar@abelia.no

+ 47 906 71 341