A A A | Velg en av A'ene for større eller mindre skrift.
Anbefalt: Hold Crtl-tasten nede (Cmd for Apple). Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Eller: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Apple). Rull med musehjulet for å forstørre eller forminske.
Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Apple). Trykk 0 (tallet null).

[toppmeny]

Søk

Loading
OFTE SØKT PÅ:
  • forskningsinstituttenes fellesarena,
  • fagskoler

Du er her:

11.02.13Nytt regelverk for tjenestepensjon

Dato Man 11.02.2013

Tid Man 08:00 - 10:00

Sted Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Oslo

Pris Ingen deltakeravgift

Kun for medlemmer

Arrangør NHO Oslo og Akershus

Seminar om Banklovkommisjonens forslag til nytt regelverk for tjenestepensjoner.

Pensjonsreformen har ført til store endringer i folketrygden og avtalefestet pensjon (AFP) fra 2011. Fleksibelt uttak av alderspensjon fra folketrygden, privat AFP og tjenestepensjoner, samt økt mulighet til å kombinere arbeid og pensjon, var blant endringene som kom.

For å tilpasse de private tjenestepensjonene til pensjonsreformen har Banklovkommisjonen det siste halvåret kommet med to utredninger. Disse forslagene vil spesielt ha betydning for bedrifter som i dag har åpne eller lukkede ytelsespensjonsordninger.

På seminaret vil NHOs representant i Banklovkommisjonen Kristin Diserud Mildal gjennomgå forslagene. Vi vil se på hvilke konsekvenser disse endringene kan ha for bedriftens pensjonsordninger.

Fase II Banklovkommisjons utredning fra juni 2012, NOU 2012:13

Forslagene til nye tjenestepensjonsordninger kan deles inn i to hovedmodeller: grunnmodellen og standardmodellen. Disse kalles ofte hybride tjenestepensjonsordninger fordi de har egenskaper som ligger mellom innskuddspensjonsordninger og ytelsespensjonsordninger. Forslagene bygger opp under arbeidslinjen gjennom faktorer som at alle arbeidsår skal telle med og levealdersjustering. I tillegg vil spesielt den foreslåtte grunnmodellen gi bedriftene mer forutsigbarhet når det gjelder kostnader og balanseføringseffekter enn det dagens ytelsespensjoner gir.

Fase III Banklovkommisjons utredning fra januar 2013, NOU 2013:3

Forslag til regelverk for sammenkobling og overgang fra ytelsespensjoner til nytt tjenestepensjonsregelverk. Forslag til nye maksimale sparerammer for innskuddspensjon.

Kontaktperson: kristin.diserud.mildal@nho.no

DEL

Abonner på RSS Feed

Abelia  •  Middelthuns gate 27, Næringslivets Hus, NO-0368 Oslo, PB 5490 Majorstuen, NO-0305 Oslo / Tlf. +47 23 08 80 70 / E-post: post@abelia.no / Flere kontaktdetaljer