A A A | Velg en av A'ene for større eller mindre skrift.
Anbefalt: Hold Crtl-tasten nede (Cmd for Apple). Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Eller: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Apple). Rull med musehjulet for å forstørre eller forminske.
Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Apple). Trykk 0 (tallet null).

[toppmeny]

Søk

Loading
OFTE SØKT PÅ:
  • forskningsinstituttenes fellesarena,
  • fagskoler

Du er her:

22.11.13Norsk deltakelse Horisont 2020 – hvordan kan vi bli enda bedre?

Dato Fre 22.11.2013

Tid Fre 10:00 - 15:30

Sted Hotel Bristol, Oslo

Pris 900 eks MVA

Kontaktperson

Formålet med seminaret er å belyse muligheter for mer og bedre norsk deltakelse i EUs nye rammeprogram for forskning, Horisont 2020. Hvordan må vi organisere oss i årene fremover? Hva kan vi lære av hverandre, nasjonalt og internasjonalt?

Det har vært en betydelig økning i den offentlige forskningsinnsats de senere årene. En stor del av denne veksten har gått til internasjonale programmer og konkurransearenaer. Norske forskningsmiljøer vil i årene fremover måtte hente inn en større andel finansiering fra de internasjonale konkurransearenaene. Horisont 2020 vil være den største og viktigste av disse konkurransearenaene for norske forskere. 

Det er dokumentert at norsk deltakelse i EUs rammeprogrammer har hatt god og positiv effekt på norsk forskning. Horisont 2020 vil gi norske forskere nye muligheter, men også nye utfordringer. Forventningene er at det norske engasjementet og deltakelsen skal øke ytterligere og at dette skal føre til både høyere kvalitet og økt økonomisk ”retur” fra den norske investeringen i rammeprogrammet. Regjeringens varslede handlingsplan for Horisont 2020 må ses i lys av dette.

Kan disse utfordringene møtes gjennom økt samhandling mellom aktørene? Hva er status for et slikt samspill, hva er behovene og hvilke hindringer ser vi? Målgruppen er særlig faglig og administrativ ledelse ved UH- og instituttsektoren, samt forskningsansvarlige i relevante departementer og Forskningsrådet.

Seminaret vil ha følgende hoveddeler:
• Hva førte til suksess i FP7? Data og eksempler på aktører som har hatt suksess i 7. rammeprogram
• Betydningen av et støtteapparat. Hvordan arbeidet med EU-finansiert forskning kan organiseres og forskerne støttes
• Offentlig tilrettelegging. Hvordan myndigheter og forskningsråd kan legge til rette for at forskningsinstitusjonene kan lykkes.
• Forskningspolitisk debatt. Med utgangspunkt i ent nytt Storting vil vi dessuten invitere nye og gamle forskningspolitikere til forskningspolitisk debatt seminarets hovedspørsmål.

DEL

Abonner på RSS Feed

Abelia  •  Middelthuns gate 27, Næringslivets Hus, NO-0368 Oslo, PB 5490 Majorstuen, NO-0305 Oslo / Tlf. +47 23 08 80 70 / E-post: post@abelia.no / Flere kontaktdetaljer