A A A | Velg en av A'ene for større eller mindre skrift.
Anbefalt: Hold Crtl-tasten nede (Cmd for Apple). Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Eller: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Apple). Rull med musehjulet for å forstørre eller forminske.
Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Apple). Trykk 0 (tallet null).

[toppmeny]

Søk

Loading
OFTE SØKT PÅ:
  • forskningsinstituttenes fellesarena,
  • fagskoler

Du er her:

https://www.google.no/maps/place/N%C3%A6ringslivets+Hovedorganisasjon+-+NHO,+Middelthuns+gate+27,+0368+Oslo/@59.9287725,10.7082857,17z/data=!4m2!3m1!1s0x46416dc517022c57:0xf8d64bf5b051a217

08.12.15Nor Rail innovasjonsarena

Dato Tir 08.12.2015

Tid Tir 08:45 - 13:30

Sted Næringslivets hus, Majorstuen

Kontaktperson Kjetil Thorvik Brun

Kjetil Thorvik Brun

+47 916 00 877

Jernbane

På sporet av morgendagens jernbane

Norge skal i årene 2015 – 2040 satse 250 – 350 milliarder NOK på modernisering av norsk jernbane. Hvordan kan vi gripe denne muligheten til å skape et verdensledende jernbaneteknologisk næringsliv i Norge?  

Abelia, med støtte av SINTEF har tatt initiativet til prosjektet Nor Rail.  Arbeidet startet tidlig i høst med å samle norsk næringsliv, forskning og utdanning i et eget målrettet innovasjonsprogram.  Dette skjer i et nært samarbeid med en rekke aktører, deriblant Jernbaneverket og vedlikeholdsselskapet Mantena i NSB.

Formål: Etablere Nor Rail som en pådriver for en felles forsknings - og innovasjonsarena innen jernbaneteknologi for det kunnskapsbaserte næringslivet, forsknings- og utdanningsmiljøer og jernbanens aktører.

Nettverket Nor Rail ønsker nå å invitere til en innovasjonsarena hvor mulighetsrommet for norsk jernbaneteknologi vil bli utforsket. Vi vil ta debatten om formål og roller i et nasjonalt bedriftsnettverk for forskning- og innovasjon innen jernbaneteknologi.

Deltakere vil få lære mer om Nor Rail-initiativet og høre det siste fra Jernbaneverket, NSB-systemet og en rekke andre samarbeidspartnere og relevante aktører. Arrangementet vil være relevant for alle som ønsker å bygge en konkurransedyktig norsk jernbaneteknologisk næring.

Program:

08:45 Morgenkaffe - registrering
09:10 Velkomst og innledning. Et nasjonalt innovasjonsprogram - en forutsetning for norsk jernbanesatsing. V/ adm.dir, Abelia, Håkon Haugli
09:25 Politisk storsatsing på jernbane: Norske politikere satser store beløp på jernbane og ser seg tjent med omorganisering av norsk jernbanesektor. Hvordan vil politiske myndigheter legge til rette for innovasjon og næringsutvikling i norsk jernbanesektor? Ved statssekretær John-Ragnar Aarset, Samferdselsdepartementet.
09:55 Offentlige anskaffelser - viktig for forskning og innovasjon. En vurdering av rammene i statens forsyningsreglement. V/ advokat Offentlige anskaffelser, Abelia, Tore Frellumstad
10:25 Pause
10:45 Jernbaneverket: Forskning og utvikling - fokus på spesielle utfordringer, klima, topografi og målene med jernbaneplanene. V/ FoU- leder i Jernbaneverket, Ragnhild Wahl
11:15 Mantena, vedlikeholdsenheten i NSB: Verdien av omstilling: Innovasjon, nytenkning og samarbeid med norsk industri. V/teknisk direktør, NSB, Tron Ranvik
11:45 Lunsj
12:30 Forskning, kompetanse og innovasjon - hvordan legge til rette et praktisk program målrettet for det kunnskapsbaserte næringslivet, forsknings- og utdanningsmiljøer og jernbanens aktører. Innledning og debatt med:

  • Sintef, Christina Wår Hanssen
  • IFE, Jon Kvalem 
  • Norges Forskningsråd, Øystein Strandli
  • Kongsberg Gruppen, Aud Trondvold
  • Innovasjon Norge v/ Mona Skaret

13:15 Veien videre - konklusjoner. V/ leder av ITS og Energi, Acando og medlem av arbeidsutvalget i Nor Rail, Olav Madland
13:30 Slutt

For mer informasjon om Nor Rail eller programmet, ta kontakt med sekretariatsleder Nor Rail, Einar Sørensen, på einar.sorensen@wanadoo.fr eller tlf. +47 902 17 545. 

Her finner du presentasjonene fra avholdt arrangement:


Tron Ranviks presentasjon

Ragnhild Wahls presentasjon

Tore Frellumstads presentasjon

DEL

Abonner på RSS Feed

Abelia  •  Middelthuns gate 27, Næringslivets Hus, NO-0368 Oslo, PB 5490 Majorstuen, NO-0305 Oslo / Tlf. +47 23 08 80 70 / E-post: post@abelia.no / Flere kontaktdetaljer