A A A | Velg en av A'ene for større eller mindre skrift.
Anbefalt: Hold Crtl-tasten nede (Cmd for Apple). Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Eller: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Apple). Rull med musehjulet for å forstørre eller forminske.
Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Apple). Trykk 0 (tallet null).

[toppmeny]

Søk

Loading
OFTE SØKT PÅ:
  • forskningsinstituttenes fellesarena,
  • fagskoler

Du er her:

10.01.13Nettverksmøte om ulovlig prosjektsamarbeid

Dato Tor 10.01.2013

Tid Tor 12:00 - 14:00

Sted Næringslivets Hus, Majorstuen

Kontaktperson Tore Frellumstad

Tore Frellumstad

+47 23 08 80 92

Fotograf: Hans -Otto Tangen

I forbindelse med konkurransetilsynets utkast til ny veileder for prosjektsamarbeid har det oppstått en del spørsmål og usikkerhet

I forbindelse med konkurransetilsynets utkast til ny veileder for prosjektsamarbeid har det oppstått en del spørsmål og usikkerhet. I utkastet fremgår at det normalt vil være brudd på konkurranseloven om to eller flere aktører samarbeider dersom "én eller flere" av disse kan gjennomføre prosjektet alene.

Abelia har tatt initiativ til et møte med Konkurransetilsynets direktør Christine Meyer og toppledere i enkelte utvalgte større selskaper. Invitasjonen går til øverste leder fordi ansvaret for forståelsen av reglene ligger hos ledelsen i selskapene, og fordi brudd på bestemmelsene kan ha meget alvorlige konsekvenser.

Tar man veilederen på ordet, kan det bety at en leverandør som kunne gjennomført en leveranse alene, ikke kan samarbeide med andre leverandører eller benytte en underleverandør. Det vil også gjelde selv om den samarbeidende leverandøren eller underleverandøren ikke kunne gjennomført prosjektet på egen hånd. Eksempel på dette er at flerfaglige konsulentmiljøer som kunne levert tilbud på hele prosjektet, er avskåret fra å levere tilbud i samarbeid med andre leverandører. Motivasjonen for å levere felles tilbud vil ofte være legitim og handler om risikoavlastning, reduserte grensesnittproblemer, begrensning av allokerte ressurser og optimalisering av kompetanse.

Konsekvensen kan bli færre tilbydere fordi samarbeid ikke tillates. Særlig vanskelig blir det i forhold til offentlige og private anskaffelser hvor oppdragsgiver oppfordrer til samarbeid – gruppekontrakter - for å få et best mulig tilbud. Flere andre samfunnsmessige målsettinger vil også kunne komme i konflikt med en slik forståelse av regelverket, f.eks tilgang for SMB-bedrifter og utnyttelse av kapasiteten i markedet.

Møtet med Konkurransetilsynet på dette nivået vil nok være en av de siste muligheter næringen har til å gi direkte innspill før arbeidet med veilederen sluttføres.

 

DEL

Abonner på RSS Feed

Abelia  •  Middelthuns gate 27, Næringslivets Hus, NO-0368 Oslo, PB 5490 Majorstuen, NO-0305 Oslo / Tlf. +47 23 08 80 70 / E-post: post@abelia.no / Flere kontaktdetaljer