A A A | Velg en av A'ene for større eller mindre skrift.
Anbefalt: Hold Crtl-tasten nede (Cmd for Apple). Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Eller: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Apple). Rull med musehjulet for å forstørre eller forminske.
Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Apple). Trykk 0 (tallet null).

[toppmeny]

Søk

Loading
OFTE SØKT PÅ:
  • forskningsinstituttenes fellesarena,
  • fagskoler

Du er her:

08.06.12Modernisering av regelverk

Dato Fre 08.06.2012

Tid Fre 08:30 - 15:00

Sted Næringslivets Hus

Kontaktperson Lillann Norseng

Lillann Norseng

+47 905 42 770

Arnhild Dordi Gjønnes er NHOs ekspert på offentlige anskaffelser og er en del av programmet på konferansen 8. juni. Her sammen med Paul Chaffey på Arena for offentlige anbudsprosesser.

Konferanse om modernisering av regelverket for offentlige anskaffelser i regi av NHO og Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Ikke siden 2004 har det vært en lignende internasjonal konferanse om offentlige innkjøp i Norge. Nå er det NHO og Difi som trår til og samler en rekke nasjonale og internasjonale foredragsholdere som retter søkelyset mot sentrale problemstillinger i moderniseringen av regelverket som EU-kommisjonen dro i gang sent i 2011. Det er ventet at EUs medlemsland skal ta regelverket i bruk senest i løpet av 2014, men det vil ta ytterligere noe tid før den norske utgaven trer i kraft. Vi må først gjennom en ekstraprosess sammen med de to andre EFTA-landene som utgjør EØS sammen med EU.

  • Hvordan kan små bedrifters interesse for det offentlige markedet økes?
  • Forholdet mellom offentlige anskaffelser og konkurranserett.
  • Obligatorisk elektroniske anskaffelser – vil forslaget til nye regler bidra til mere effektive innkjøp?

Dette er noen av temaene som tas opp på konferansen. Se forøvrig vedlagte program.

Påmelding:

kirsten.z.fleischer@nho.no, Tlf: 23 08 81 11 innen 1. juni.

DEL

Abonner på RSS Feed

Abelia  •  Middelthuns gate 27, Næringslivets Hus, NO-0368 Oslo, PB 5490 Majorstuen, NO-0305 Oslo / Tlf. +47 23 08 80 70 / E-post: post@abelia.no / Flere kontaktdetaljer