A A A | Velg en av A'ene for større eller mindre skrift.
Anbefalt: Hold Crtl-tasten nede (Cmd for Apple). Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Eller: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Apple). Rull med musehjulet for å forstørre eller forminske.
Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Apple). Trykk 0 (tallet null).

[toppmeny]

Søk

Loading
OFTE SØKT PÅ:
  • forskningsinstituttenes fellesarena,
  • fagskoler

Du er her:

16.02.12Kompetanse i læringsøkonomien

Dato Tor 16.02.2012

Tid Tor 09:00 - 13:00

Sted Næringslivets hus

Målgruppe Myndigheter, interesseorganisasjoner, kunnskapsbedrifter

Arrangør Abelia

Kontaktperson Tarje Bjørgum

Tarje Bjørgum

+47 922 94 842

Trenger vi nye perspektiver på kompetansepolitikken? Hva vet vi om sammenhengene mellom innovasjon, kompetanse og læring?

For å finne bedre svar på disse spørsmålene inviteres aktører og interesserte til workshop torsdag 16. februar kl 09-13 i Næringslivets hus.

Humankapital driver norsk økonomi

Kunnskapsnæringen alene sysselsetter mer enn 500.000 ansatte og øvrige deler av næringslivet blir sterkt kunnskapsbasert. Medarbeidere med høy kompetanse som stadig videreutvikles er en forutsetning for å henge med i en hverdag preget av høy teknologisk utvikling og rask flyt av ideer.Med et utvidet innovasjonsbegrep følger også behovet for å se kompetanse og læring i et videre perspektiv. Mange peker derfor på behovet for virkemidler som bedre fremmer bedriftenes investering i sine medarbeidere. Trenger vi en bedre kompetansepolitikk for læringsøkonomien? Hvilke virkemidler er i så fall aktuelle?

Politikk for mellomsjiktet?

I dag finnes det få insentiver for bedriftene til å investere mer i sine ansatte enn det de allerede gjør.
En gjennomgang av eksisterende kompetanse- og innovasjonsvirkemidler viser at det kan være store hull på dette området. Det kan synes som om vi enten satser på voksenopplæring i form av basisferdigheter som lesing, skriving, regning, eller – på den motsatte enden av skalaen – på virkemidler rettet mot forskning og utvikling. Det store mellomsjiktet, kompetanseutvikling i arbeidslivet og en viktig forutsetning for innovasjon, er så langt lite adressert.

Agenda:

Formålet med samlingen er – med utgangspunkt i det vi nå vet om sammenhengene mellom innovasjon, kompetanse og læring – å se på hvilke næringspolitiske virkemidler som eventuelt kan være aktuelle for å stimulere til økt kompetanseutvikling i næringslivet. Handelshøyskolen BI og NIFU vil bidra med bakgrunn for temaet.

• Professor Torger Reve, Handelshøyskolen BI: Forskningsprosjektet ”Et kunnskapsbasert Norge” på Handelshøyskolen BI har analysert kunnskap og kompetanse som grunnlag for næringsutvikling. Der pekes det på at kompetanseutvikling i bedriftene er selve kjernen i fremtidig verdiskaping. 

• Direktør Sveinung Skule, NIFU: NIFU har utarbeidet ny rapport om sammenhengene mellom læring, kompetanseinvesteringer og innovasjon. Læring og innovasjon er like mye et resultat av det daglige arbeidet gjennom kundedrevne prosesser, interne kompetanseprogrammer og nettverksamarbeid som gjennom forsknings- og utviklingsprosjekter.

DEL

Abonner på RSS Feed

Abelia  •  Middelthuns gate 27, Næringslivets Hus, NO-0368 Oslo, PB 5490 Majorstuen, NO-0305 Oslo / Tlf. +47 23 08 80 70 / E-post: post@abelia.no / Flere kontaktdetaljer