A A A | Velg en av A'ene for større eller mindre skrift.
Anbefalt: Hold Crtl-tasten nede (Cmd for Apple). Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Eller: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Apple). Rull med musehjulet for å forstørre eller forminske.
Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Apple). Trykk 0 (tallet null).

[toppmeny]

Søk

Loading
OFTE SØKT PÅ:
  • forskningsinstituttenes fellesarena,
  • fagskoler

Du er her:

04.05.15Forskningsinstituttenes rolle i fornyelse av Norge

Dato Man 04.05.2015

Tid Man 09:30 - 13:40

Sted Thon Hotell Opera

Kontaktperson Agnes Landstad

Agnes Landstad

+47 915 46 610

Illustrasjon: Ellen Killengren, Fafo
Illustrasjon: Ellen Killengren, Fafo

FFAs Årskonferanse

Hvordan følger vi opp Langtidsplanens mål om fornyelse, innovasjon og konkurransekraft?

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning skal nå omsettes i realpolitikk. Gjennom en aktiv stat kan Norge skape de store forskningsinvesteringene – hvordan skal instituttene bidra til å skape omstilling og fornyelse, nye næringer og økt konkurransekraft basert på forskningsinnsats?

Offentlig sektor står sentralt i det store skiftet og offentlige anskaffelser er et kraftfullt instrument for forskningsbasert innovasjon – er det vilje til å ta det i bruk?

Forskningsinstituttene samarbeider med bedrifter og offentlig sektor og med internasjonale kunnskapsmiljøer – hvordan kan instituttenes kompetanse og kapasitet benyttes i enda større grad i de store omstillingene?

FFAs årskonferanse tar opp problemstillinger som er viktige for forsknings- og innovasjonspolitikken og den anvendte forskningen.

Du møter deltakere fra forskningsinstituttene, departementene, næringslivet, offentlige virksomheter, universiteter, høgskoler og Stortinget.

Program:

0845 Kaffe og registrering

0930 Velkommen
Lars Holden, styreleder FFA og administrerende direktør i Norsk Regnesentral

Les også: Intervju med Holden - Statistikk gir ny innsikt

Kunnskapsbasert fornyelse - fra gode ønsker til nye løsninger for velferdsstaten og næringslivet


Konferanseleder: Sveinung Skule, administrerende direktør NIFU og nestleder i styret for FFA

0935 Langtidsplanen og strukturmeldingen - Forskningsinstituttenes rolle som motor for omstilling
Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister

1015 Hvordan kan offentlig sektor, bedrifter og forskningsinstitutter sammen øke innovasjonstakten - gir offentlig innkjøp en løsning?
Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia

1030 Norske kommuner - best practice eller sinker i kunnskapsbasert fornyelse og omstilling?
Trude Andresen, områdedirektør KS Forskning, innovasjon og digitalisering

1045 Pause med lett servering

Hvordan kan vi samspille for å øke fornyelsestakten?
 

1115 Kunnskapsbyen Lillestrøm - næringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet
Eva Dugstad, Administrernde direktør IFE og nestleder i styret for Kunnskapsbyen Lillestrøm

1130 Horisont 2020 - Smart Cities and Communities: Triangulum-prosjektet i Stavanger
Dagfinn Wåge, leder innovasjonsavdelingen i Lyse Energi

1145 Kunnskap og innovasjon for bedre folkehelse og næringsutvikling. HelseOmsorg21 foreslår en instituttsektor innrettet mot bedre forlkehelse, helse og omsorg. Hvordan kan offentlig sektor, forskningsinstitutter og næringsliv samarbeide på nye områder?
Evy-Ann Evensen, fylkesrådmann i Telemark og medlem av HO21-rådet

1200 Offentlig innkjøp kan bidra til å nå målene om fornyelse - to eksempler

  • Fremtidens energiproduserende vei - fergefri E39 skal stå i 100 år og må bygges på forskningsbasert kunnskap og innovasjon. Hanne Rønneberg, konserndirektør SINTEF Byggforsk
  • Eksempler fra miljø - og klimaforskning. Kari Nygaard, administrerende direktør NILU

1220 Ordskifte

Ny kurs for nye løsninger

1230 Ny kurs for innovasjon og bærekraft i Forskningsrådet. Hvordan vil Forskningsrådet følge opp behovet for omstilling?
Arvid Hallen, administrerende direktør Forskningsrådet

1245 Politisk debatt om den anvendte forskningens rolle for en ny kurs
Debattleder: Kristin Halvorsen, administrerende direktør i Cicero
I panelet: Marianne Aasen, Arbeiderpartiet, Kristin Vinje, Høyre, Sivert Bjørnstad, Fremskrittspartiet, Torgeir Knag Fylkesnes, Sosialistisk Venstreparti, Iselin Nybø, Venstre

1330 Forskningsinstituttenes plass i de nye forskningsstrukturene og som en del av løsningen på de store samfunnsutfordringene
Lars Holden, administrerende direktør Norsk Regnesentral og styreleder FFA

1340 Lunsj

(Med forbehold om endringer)

DEL

Abonner på RSS Feed

Abelia  •  Middelthuns gate 27, Næringslivets Hus, NO-0368 Oslo, PB 5490 Majorstuen, NO-0305 Oslo / Tlf. +47 23 08 80 70 / E-post: post@abelia.no / Flere kontaktdetaljer