A A A | Velg en av A'ene for større eller mindre skrift.
Anbefalt: Hold Crtl-tasten nede (Cmd for Apple). Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Eller: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Apple). Rull med musehjulet for å forstørre eller forminske.
Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Apple). Trykk 0 (tallet null).

[toppmeny]

Søk

Loading
OFTE SØKT PÅ:
  • forskningsinstituttenes fellesarena,
  • fagskoler

Du er her:

09.09.13Forskeres arbeids- og karrierevilkår i instituttsektoren

Dato Man 09.09.2013

Tid Man 11:30 - 15:00

Sted Forskningsrådet, Stensberggata 26, Oslo

Kontaktperson

Fotograf: Silje Glefjell

Hvordan møter forskningen økt konkurranse om talentene?

Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA) og Forskningsrådet inviterer ansatte i instituttsektoren til seminar om HR-policy og betydningen av EUs anbefaling “The European Charter for Researchers and the Code of Conduct of the Recruitment of Reseachers” (Charter og Code) i instituttsektoren.

Et utvalg har våren 2013 utarbeidet en nasjonal avviksanalyse for instituttene der norske regelverk og vanlig praksis i denne sektoren er sammenlignet med prinsippene i Charter og Code.

De rundt 40 prinsippene beskriver forskeres, arbeidsgiveres og finansiørers rettigheter og plikter når det gjelder HR-spørsmål, herunder forskerrekruttering, kjønnsbalanse, arbeidsvilkår, karriere og mobilitet, samt prinsipper for å drive god forskning.
Analysen avdekker punkter med forbedringspotensial som kan gjøre at norske institutter blir enda mer attraktive arbeidsgivere og tiltrekker seg flere gode forskere fra hele verden. Analysen kan brukes som grunnlagsdokument for når den enkelte institusjon gjør egne tiltak.

EU forsøker å gjøre Europa til verdens mest konkurransedyktige og kunnskapsbaserte økonomi gjennom å etablere et European Research Area (ERA) og gjennom å tilby bærekraftige og attraktive karrierer innen FoU. Charter og Code er sentrale virkemidler for dette.

På seminaret vil vi få høre:

  • Bakgrunn for avviksanalysen – EUs perspektiv
  • Presentasjon av avviksanalysen
  • Synspunkter fra aktørene –paneldebatt
  • Implementering av Charter and Code

Klikk her for fullstendig program

Seminaret starter med enkel lunsj.

Påmelding innen 5. september

Før seminaret arrangerer Abelia sitt nettverksmøte for instituttsektoren. Ta kontakt med Elin Backe Christophersen på e-post: ebc@abelia.no dersom du er interessert i å delta på dette. Mer informasjon om nettverket finner du her.

DEL

Relaterte ressurser

Abonner på RSS Feed

Abelia  •  Middelthuns gate 27, Næringslivets Hus, NO-0368 Oslo, PB 5490 Majorstuen, NO-0305 Oslo / Tlf. +47 23 08 80 70 / E-post: post@abelia.no / Flere kontaktdetaljer