A A A | Velg en av A'ene for større eller mindre skrift.
Anbefalt: Hold Crtl-tasten nede (Cmd for Apple). Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Eller: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Apple). Rull med musehjulet for å forstørre eller forminske.
Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Apple). Trykk 0 (tallet null).

[toppmeny]

Søk

Loading
OFTE SØKT PÅ:
  • forskningsinstituttenes fellesarena,
  • fagskoler

Du er her:

23.04.13Årskonferansen FFA 2013

Dato Tir 23.04.2013

Tid Tir 09:00 - 15:30

Sted Thon Hotell, Arena, Lillestrøm

Kun for medlemmer

Kontaktperson

Fotograf: Silje Glefjell

Forskningsmeldingen 2013 – Nye perspektiver for forskning, utvikling og innovasjon?

Bevisstheten har økt sterkt i det siste om at næringslivets fremtidige omstilling til nye markeder og produkter blir krevende. Det skyldes blant annet at norske bedrifter blir mer og mer spesialiserte og samtidig mindre innovativt enn andre lands næringsliv. Det stilles også spørsmål ved om deler av næringslivet har tilstrekkelig evne til å "absorbere" forskning og innovasjon som gjøres på verdensbasis. Lignende problemstillinger gjelder også i offentlig sektor.

For å snu utviklingen må flere tiltak iverksettes. Det haster og flere land ligger foran oss. Næringslivet og offentlig sektor må gis incitamenter til mer omstilling, forskning og nyskaping. Flere bedrifter og offentlige instanser må bli med. Da må vi både styrke eksisterende virkemidler og etablere nye tiltak.

Fanger den kommende stortingsmeldingen om forskning opp dette eller er den gått ut på dato før den slippes? Kunnskapsministeren, representanter fra alle forskningsutførende sektorer samt stortingsrepresentanter vil diskutere utfordringene. Sveriges nye forskningskonsern, RISE, vil fortelle om veien videre i Sverige.
Får vi svaret på hva som trengs for at forskningsinstituttene kan bli den nye drivkraften for nyskapning og omstilling?

Program 

Møteleder: Ernst Kristiansen, Sintef
09.00 Åpning/velkommen, Lars Holden, FFA

Forskningsmeldingen 2013

09.05 Nye perspektiver for FoU og innovasjon, Statssekretær Ragnhild Setsaas, KD
09.45 Bedre forskningsinstitutter – Forskningsrådets rolle, Anders Hanneborg, Forskningsrådet
10.10 Kaffe
10.30 Framtidas forskning i kunnskapstriangelet, Torbjørn Digernes, NTNU
10.50 Hvordan legge til rette for forskningsbasert innovasjon og verdiskaping i næringslivet? Tore Li, NHO
11.10 Forskningsinstituttene som drivkraft for innovasjon og omstilling – Hva trengs? Lars Holden, FFA
11.30 Lunsj      
12.30 Kunstnerisk innslag, Hilde Louise Asbjørnsen
12.50 Hva betyr utviklingen i EUs forskning for instituttene? Kristin Danielsen, NFR

Høstens valgkamp

13.10 Forsknings- og innovasjonspolitikk i ny stortingsperiode  
 En samtale mellom Paul Chaffey, Tor Bremer (A), Tord Lien (Frp), Henning Warloe (H), Trine Skei Grande (V), Ragnhild Setsaas ( SV )
14.00 Kaffe/frukt
14.20 Sveriges nye satsing på forskning og innovasjon, Olof Sandberg, RISE

Hva synes instituttsektoren?

14.50 Hva har vi hørt – er du enig - uenig? 
Kommentarer i en samtale mellom Norunn Myklebust (NINA), Eva Dugstad (IFE), Sveinung Skule (NIFU),Inge Jan Henjesand (Abelia) og Arne Bardalen (Skog og landskap).

15.30 Avslutning

Alle tidsangivelser er inklusiv spørsmål fra salen og debatt.

DEL

Abonner på RSS Feed

Abelia  •  Middelthuns gate 27, Næringslivets Hus, NO-0368 Oslo, PB 5490 Majorstuen, NO-0305 Oslo / Tlf. +47 23 08 80 70 / E-post: post@abelia.no / Flere kontaktdetaljer