Beskytt ditt konkurransefortinn

I alle bransjer, fra IKT til design, er det ofte et unikt konkurransefortrinn som gjør at kundene fortsetter å velge deg. Konkurransefortrinnet er som regel rotfestet i de unike idéene, kunnskapen eller løsningene som bedriften kan tilby.

Se hva medelemsfordelen kan bety for din bedrift her

Velg riktig strategi for beskyttelse

Slike «ideer» kan beskyttes på flere måter: Ligger hoveddelen av virksomheten i utvikling av teknologisk utstyr kan det viktigste være å patentere, mens bedrifter som selger produkter til sluttbrukere ofte bør velge varemerkebeskyttelse eller designbeskyttelse. Ofte er det en sammensetning av flere former for beskyttelse som er det rette.

Start med en gratis IP-Sjekk

Onsagers tilbyr en gratis «IP-sjekk» til NHOs medlemmer. Denne kartleggingen av bedriftens immaterielle verdier gir en bedre oversikt over hvordan man kan styrke og sikre sitt konkurransefortrinn og hva som er en hensiktsmessig IP-strategi for å sikre dine ideer.

Rabattert rådgiving og kurs

I tillegg til gratis IP-sjekk er andre medlemsfordeler som gratis første møte med Onsagers uansett tema, standard kurs til meget gunstige priser, og gode rabatter på faste priser og timepriser. NHO medlemsfordeler vil også gjelde for Onsagers eksisterende klienter.

Bransjeteam som kjenner din bransje

Onsagers har egne bransjeteam som består av både jurister og ingeniører med praktisk bransjeerfaring. Med slike team skaper man fremoverlente bransjemiljøer som får en god resonans med bedriftene de jobber med. Les mer om Onsagers bransjeteam sitt IP-perspektiv på din bransje her.

For mer detaljer om betingelser og hvilke tjenester Onsagers tilbyr, gå inn på minside.

Se hva medelemsfordelen kan bety for din bedrift her

Kontaktperson Lise Strøno Bruusgaard

lise@abelia.no

+ 47 991 05 279