Flere av FINs medlemmer får skryt i artikkelserien som viser hvor mye spennende forskning som er i ferd med å kommersialieres takket være FIN-medlemmenes kompetanse- og forretningsutviklingsstøtte til gründere og forskere. 

Dette har også medført en offentlig debatt, hvor noen mener at det er misvisende å fremheve innovasjoner som oppstår som et resultat av forskning. Professor Arne Isaksen ved Universitetet i Agder skriver på Innovasjonsbloggen at Aftenpostenserien kan bidra til et "forenklet og noe skjevt bilde av hvordan innovasjoner skjer i næringslivet", og fremhever i stedet den norske modellen med lærende organisasjoner, erfaringsbasert kunnskap og flate strukturer som forklaring på at innovasjoner lykkes. 

- Det er ingen motsetning mellom forskningsdrevet innovasjon og den erfaringsbaserte innovasjonen professor Isaksen trekker frem. Det finnes flere veier til målet og innovasjonsselskapene bidrar nettopp til å skape nødvendig  dynamikk mellom næringsliv, offentlig sektor, akademia, gründere og investorer. Innovasjonsselskapene hjelper til med å videreutvikle unik kunnskap og bidrar til at flere tør å ta den risikoen en kommersialiseringsprosess innebærer, sier Daniel Ras-Vidal, daglig leder i FIN.

Les mer om hvordan forskningsresultater utvikles til innovasjoner ved hjelp av flere av innovasjonsselskaper som er medlemmer i FIN: 

Smart sluk som skåner fisken - Innofish (Coventure)

Sikrere enn fjellet - Dynamic Rock Support (NTNU TTO)

Ultralydstyrt mobil lystrer luftige vink - Elliptic Labs (Inven2)

Et flytende kinderegg - Gwind (Prekubator TTO)

Testen som skiller "sint" fra "snill" kreft - prosjekt hos Bergen Teknologioverføring (BTO)

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869