Dignio arrangerte i forrige uke et frokostseminar om velferdsteknologi. Dignio har hatt tett kontakt med miljøet i Newham og Yvonne Fenn siden 2010 og lært mye fra deres erfaringer.  Digno mente det var viktig at at norske kommuner, og andre interesserte kunne lære av Yvonnes erfaringer. Fenn hadde mange erfaringer hun vil dele, og særlig det faktum at velferdsteknologi handler om mer enn teknologi. Dignio og Abelia mener det er viktig at den norske helse og omsorgssektoren ser på gode erfaringer fra andre aktører, som har lykkes på dette feltet.

Abelia har tatt en prat med Lars Dahle, som er daglig leder i Dignio for å høre noen av hans erfaringer med frokostmøtet, og det viktige budskapet som ble fremmet her.

Yvonne Fenn, var foredragsholder og hun kunne fortelle om hvordan Newham i London har implementert nye teknologi og e-helse som en etablert del av helsetjenestene i et mangfoldig distrikt i London. Hvordan kan man få til det samme her i Norge?

Fenn forteller ærlig om sine erfaringer fra Newham. Det har ikke vært enkelt - det har vært en krig over flere år. Skal vi lykkes med velferdsteknologi i Norge tror vi det henger sammen med en helt ny måte å gi omsorgstjenester på - en ny omsorgsmodell.

Det er dette Fenn forteller om. De opplevde budsjettkutt på 15 % per år over flere år. De var tvunget til å tenke helt nytt fordi pengene for å levere på tradisjonell måte ikke lenger var der. Vi håper å slippe så dramatiske kutt i Norge, men det var helt klart en driver for å tenke nytt.

Vi tror de endringene Newham fikk gjennom forutsetter:

  • En sterk ildsjel som ikke gir opp lett
  • En tydelig drivkraft til å endre (som budsjettkuttet var det i Newham)
  • En ny omsorgsmodell med nye roller, prosesser og nye verktøy (velferdsteknologi)
  • En støttende ledelse

Resultatet fra Newham var å opprettholde brukernes opplevelse av kvalitet i tjenesten med de dramatiske økonomiske kuttene de ble påtvunget. Det er noe her vi kan lære av.

Dignio har vært en del av et prøveprosjekt her i Oslo, Norge. Kan du si litt om resultatene dette har medført, både i form av besparte kostnader for samfunnet/kommunen, og ikke minst – for hver enkelt bruker? 

I samarbeid med Oslo Kommune har vi bidratt med en løsning vi kaller «Daglig Helsesjekk». Den hjelper kronisk syke (KOLS, diabetes og ulike hjertelidelser) å holde seg så friske som mulig. De gjennomfører noen medisinske målinger og svarer på noen spørsmål hver dag. Dette meldes automatisk inn til kommunens tverrfaglige Akutt-team, og hendelser utenom det vanlige oppdages langt tidligere. F.eks. vil en betennelse som oppdages tidlig enkelt kunne behandles med antibiotika, uten ytterligere tiltak og uten sykehusinnleggelse.

Brukerne melder om en ny trygghet i hverdagen. Dette er brukere som i visse sammenhenger betegnes som «svingdørspasienter» fordi de med sine kroniske lidelser oftere opplever innleggelse på sykehus. I prosjektet med Oslo Kommune, Bydel St.Hanshaugen har vi unngått slike innleggelser og økt livskvaliteten til brukerne. De mestrer sykdommen langt bedre og har tatt tilbake kontrollen i eget liv.

Det er vanskelig å bevise hvilke kostnader kommunen har unngått i prosjektet, og ledelsen i bydelen er de rette til å uttale seg om dette. Fra vårt ståsted ser det ut til at man har klart å holde en gruppe brukere hjemme lenger, med minimal bistand. Det har nå vart et helt år, og bydelen tror så fast på effekten at de ønsker å utvide prosjektet.

Hva vil være viktig for å kunne utvikle gode og innovative løsninger for kunnskapssamfunnet i fremtiden?

Det er nødvendig å sikre at løsningene adresserer noe som faktisk er et behov - eller en utfordring. Det er mye teknologi der ute som leter etter nye anvendelsesområder. For eksempel snakker mange om Smarthusteknologi. Vi må passe oss slik at det ikke gjør brukerne passive.  Gode løsninger understøtter brukernes selvstendige liv, slik at de ikke blir avhengig av andre. Gir vi de eldre følelsene av mestring har vi samtidig økt deres livskvalitet dramatisk.

Hva skal til for at Norge blir en foregangsnasjon i bruk av velferdsteknologi?

Mange ting er allerede på plass. Forrige regjering initierte et nasjonalt program for utprøving av velferdsteknologi i kommuner. Programmet er fulgt opp av nåværende regjering, og 10 prosjekter med tilsammen 30 kommuner mottar nå statlig finansiering for å prøve ut ulike løsninger som kan være del av vår fremtidens omsorg. Dette er en viktig forutsetning.

Jeg tror også Norge er tjent med en sterk industri som tilbyr nye og innovative løsninger innen velferdsteknologi. Vi ser gode intensjoner fra Næringsdepartementet, som sier at dette vil være en av de to store industrisatsingsområder de neste årene. Her har det imidlertid ikke blitt fulgt opp med noe mer konkret. Det er mange norske, innovative aktører innen velferdsteknologi, men ingen tjener penger ennå og uten statlig stimuli vil det bare være de store internasjonale aktørene som vil overleve. Det vil ikke bringe noe stort utvalg av innovative løsninger til kommunen.

Kontaktperson Mari Berdal Djupvik

mari.berdal.djupvik@abelia.no

+ 47 957 05 437