Mandag 8. april inviterte Jonas Gahr Støre toppledere til etableringen av et bredt sammensatt dialogforum for forskning og innovasjon i sektoren. Målet er at et godt samspill mellom de ulike aktørene skal bidra til økt samarbeid, best mulig utnyttelse av ressursene til forskning og innovasjon innen helse og omsorg og nye muligheter for gründere og nye bedrifter, skrives det i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

- En viktig oppgave for forumet vil være å bidra med innspill til en helt ny strategi - HelseOmsorg21. Når strategien foreligger i juni 2014, vil forumet medvirke til oppfølging av strategiens målsettinger, sier Støre.

- Det er gledelig at Abelia med Næringslivets Kontaktutvalg er bredt representert i topplederforumet til Gahr Støre, sier Daniel Ras-Vidal, som er innovasjonspolitisk seniorrådgiver i Abelia. Flemming Hegerstrøm fra Hospital IT, Kathrine Myhre fra Oslo Medtech og Eirik Næss-Ulseth som er seriegründer og daglig leder for en rekke selskaper, blant annet PubGene, vil være viktige bidragsytere i topplederforumet. Kunnskapsbedriftene har en viktig rolle i utviklingen av ny velferdsteknologi, påpeker Ras-Vidal.

Les hele pressemeldingen her.

Les mer om Næringslivets Kontaktutvalg her.

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869