FAKTA OM CSI:

Abelia er en av partnerne i Senteret for tjenesteinnovasjon (CSI) ved NHH. CSIs mandat er å bidra til at tjenesteytende virksomheter blir dyktigere i sine innovasjonstiltak. Senteret ledes av Tor W. Andreassen.

På konferansen «Tjenesteinnovasjon – veien fra særstilling til omstilling» deles kunnskap og erfaringer, og diskuteres hvordan forskning kan være en driver for innovasjon og endring. Hvordan kan din bedrift møte framtidige utfordringer gjennom bedre tjenesteinnovasjon?

Abelias administrerende direktør, Håkon Haugli, deltar på konferansen. Han skal snakke om tjenesteinnovasjon og tjenestedesign som muliggjørere for verdiskaping.

Hvorfor er tjenesteinnovasjon et felt Abelia er opptatt av?

- Tjenesteinnovasjon berører alle Abelias medlemsbedrifter og i økende grad hele næringslivet, sier Håkon Haugli. Han påpeker at digitale tjenesteinnovasjoner allerede har skapt store disruptive endringer innen musikk- og mediebransjen, og nå vil alt i fra finans og transport til overnatting og trykkerier bli kastet om på av delingsøkonomien.

- Her gjelder det å møte disruptive endringer på en offensiv måte, avslutter Haugli.

For mer informasjon og påmelding, klikk her.

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869