Paul Chaffey var konferansier og debattleder på VelFERDskonferansen 2011. Han hadde som oppgave å introdusere innledere som Johan Olav Koss, Pamela Hartigan og Kjartan Eide – alle med et brennende engasjement for temaet sosialt entreprenørskap.

Internasjonalt innslag

Pamela Hartigan, direktør for Skoll Centre for Social Entrepreneurship ved Oxford University, Saïd Business School, er delvis overrasket over interessen for sosialt entreprenørskap i Norge. Hun sier blant annet at sosialt entreprenørskap utvikler seg som regel sakte i velferdssamfunn der innbyggerne betaler skatt for at sosiale tjenester skal bli levert på en akseptabel måte fra det offentlige. I Norge er det likevel en raskt voksende interesse for området.

Sosiale entreprenører er praktiske, innovative og løsningsorienterte, sier Hartigan. De er med på å utjevne gap som verken staten eller markedet dekker. En sosialentreprenør driver ikke med veldedighet eller frivillig arbeid. Sosialt entreprenørskap er bygd opp og basert på forretningsmessige prinsipper. Med innovasjon og skaperkraft er sosiale entreprenører opptatt av å forandre systemer, med en tilnærming som er til fellesskapets beste.

- Det er en metafor jeg liker særlig godt når det gjelder sosialt entreprenørskap, sier Hartigan. Den handler om veien som leder til toppen av et fjell – en turistattraksjon som besøkes av mange hver dag. Veien er gammel, svingete og usikret, og har et stort antall ulykker. Noe må gjøres. En gruppe har kommet frem til at det må bygges et sykehus i bunn av fjellet, slik at de skadde blir behandlet på raskeste og mest effektive måte. En annen gruppe har kommet frem til at fornying og omlegging av veien og bedre sikring vil føre til færre skader, og dermed redusere samfunnets utgifter. En sosialentreprenør er en som ønsker og er med på å endre veien.

Kan sammenlignes med samfunnsansvar

I samtale med Paul Chaffey, reflekterer Kjartan Eide fra Trivselsleder over om det er ting næringslivet kan lære av sosiale entreprenør. – Mye av nøkkelen ligger i det brennende engasjementet som en hver sosial entreprenør har, sier Eide. Samtidig så tror jeg mange bedrifter kan bli flinkere på å kommunisere ut det arbeidet de gjør knyttet til samfunnsansvar. Her er det mange som gjør gode ting for samfunnet, som i form kan ligne på sosialt entreprenørskap, men det er sjeldent vi hører noe om det, sier han.

Videre i debatten stiller Chaffey spørsmålet: Hvorfor ønsker man å ta tak i utfordringer som i utgangspunktet er satt til å løses av det offentlige? Steinar J. Olsen fra Stormberg tok raskt ordet, og sa at disse utfordringene ofte dreier seg om holdninger, og at holdninger er det vanskelig å vedta i for eksempel et kommunestyre. – Jeg opplever at mange er raske til å stemple personer med en broket bakgrunn. Jeg ser det på som svært viktig å benytte de kommersielle verktøyene man har for å gjøre det beste for samfunnet, sier han.

Delt andreplass til Aurora Verksted

Årets sosiale entreprenør ble kåret på konferansen. Aurora Verksted, som er medlem i Abelia, kom på en delt andreplass, og mottar dermed 100.000 kroner fra FERD.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842