Administrerende direktør Karl-Christian Agerup i Oslotech, som er et av medlemmene i FIN, stiller i E24 spørsmål ved om de seneste årenes kapitaltørke har ført til en tapt generasjon av vekstselskaper, og foreslår i likhet med FIN at Regjeringen bør se til Sverige som fra og med 1. desember innfører skatteinsentiver for private investorer i yngre selskaper. I tillegg ber han Regjeringen vurdere etablering av et norsk "Almi Invest"

- Jeg mener man burde se på hele organiseringen av virkemiddelapparatene. Jeg tenker da spesielt på hvordan man koordinerer virkemidlene på tvers. Mange av virkemidlene som er ment å treffe selskaper i tidlig fase er plassert i ulike organisasjoner. Noe er hos Siva, noe hos Forskningsrådet og noe hos Innovasjon Norge. I Sverige er disse virkemidlene samlet i én enhet, og har derfor én felles målforståelse. Det virker mer logisk og effektivt, sier Agerup.

FIN har nylig sendt et innspill om "Forenklingsreform av innovasjonsapparatet" til Næringsminister Monica Mæland, som har ansvaret for å koordinere næringspolitikken for å oppnå størst mulig samlet verdiskaping i Norge.

I brevet ber FIN Regjeringen om å gi de tre virkemiddelaktørene Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet et oppdrag som skal kartlegge samspillet og effekten av dagens innovasjonsinfrastruktur og på den måten gi Regjeringen et kompetent og faktabasert grunnlag for å videreutvikle større og mer slagkraftige innovasjonsmiljøer gjennom en forenklingsreform. I tillegg bør staten kartlegge og gjennomgå statlig stimulert risikokapital, fra tidlig til sen fase: det vil si helt fra tilskudd gjennom Innovasjon Norge og Forskningsrådet, til egenkapitalvirkemidler som såkornfondene, Investinor og Argentum.

- FIN mener at det er en "missing link" i tidlig fase i det norske systemet for risikokapital. Norge bør raskt etablere en parallell til Sveriges Almi Invest som kan øke antallet investeringer i tidlig fase og få fart på veksten. Norge lider ikke av mangel på gode forretningsmuligheter, men vi trenger nytenking rundt hvordan myndighetenes virkemidler kan bidra, sier Ras-Vidal.

Les også saken i digi.no "Må våge for å vinne"

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869