25-30 forskere skal samles i en idélab i begynnelsen av 2014 for å finne løsninger for nullutslippssamfunnet. Fagfolk innenfor bioteknologi, nanoteknologi og IKT skal møte forskere fra helt andre fagområder, også innenfor samfunnsfag og humaniora, for sammen å skape radikale prosjektforslag. Første utlysning har tema "Mot et nullutslippssamfunn".

Idélab utfordrer deltakerne i en interaktiv prosess med forskere fra fag de vanligvis ikke jobber med, sier Anne-Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør i Forskningsrådet. - Forskningsrådet har fått gode skussmål i ulike evalueringer. Samtidig er vi blitt utfordret til å være mer tydelige som pådriver for endring. Nå tar vi et skritt videre for å få frem de grensesprengende prosjektene som krysser fagdisipliner og fagfelter på nye måter.

Metode fra England

Idélab er en metode hentet fra Storbritannia, der den er blitt brukt i ti år av forskningsråd og universiteter. I en idélab samles forskere i tverrfaglige grupper i fem døgn. I løpet av disse dagene skal de utvikle ideer til konkrete prosjektforslag, med veiledning fra høyt kvalifiserte eksterne mentorer og en leder som har det helhetlige ansvaret. Tanken er å la forskere med ulik bakgrunn bryne sine ideer mot hverandre og på denne måten å utvikle nye grensesprengende ideer. Resultatet av en idélab er vanligvis 3–5 nye ideer, som deretter blir videreutviklet til prosjektforslag.

Du kan lese saken i sin helhet på Forskningsrådets hjemmesider

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869