Fakta:

Pollenkapital = Kapital som investeres i den tidligste oppstartsfasen av nye vekstbedrifter.
Såkornkapital = Kapital som investeres i fasen etter pollenkapitalfasen. Dette er også en tidlig fase og er normalt i utviklingsfasen før markedsintroduksjon av produkt/tjeneste.
"Born Globals" = Nyetablerte vekstbedrifter som startes opp med tanke på introduksjon på et internasjonalt marked fra starten av.
Inkubasjon = En prosess hvor idéhaver blir tilbudt profesjonell assistanse av et innovasjonsselskap i forbindelse med etablering og utvikling av nye kunnskapsbaserte virksomheter.
Etablerertilskudd = tilskudd til idéhavere/gründere som innvilges av Innovasjon Norge.

I stortingsmeldingen lover regjeringen å forenkle virkemiddelporteføljen gjennom å få ned antallet programmer, samtidig som det presenteres en ny målstruktur. Den nye målstrukturen skal muliggjøre mål- og resultatstyring. Innovasjon Norges rolle som innovasjonspolitisk rådgiver skal styrkes gjennom kontinuerlig egenevaluering og rapportering. Abelia og Foreningen for innovasjonsselskaper (FIN) mener at forenkling av både virkemiddelporteføljen og målstrukturen er et skritt i riktig retning, men fortsatt er det opp til hvert departement å følge opp gjennom mindre detaljerte oppdragsbrev. – Da risikerer en å være like langt, sier Paul Chaffey. Det står også lite konkret om hvordan virkemidlene for vekstbedrifter skal forbedres.

Bedre virkemidler for vekstbedrifter

Abelia og FIN har i sine innspill fokusert på bedre virkemidler for vekstbedrifter, særlig styrking av innovasjonsselskapenes inkubasjonsvirksomhet og virkemidler for tidligfasekapital. Regjeringen utlovte styrking av inkubatorprogrammet i den nylig fremlagte SMB-strategien "Små bedrifter – store verdier". Fortsatt er det uklart hvordan styrkingen skal utformes og finansieres. Meldingen lover etablering av seks nye såkornfond, som skal presenteres i revidert budsjett for 2012. Det er positivt at tilgangen på såkornkapital nå skal bedres, sier Paul Chaffey, men lite sies om hvordan staten skal stimulere økte investeringer i den aller tidligste fasen. Her meldes det kun om et konkret tiltak som går ut på at Innovasjon Norge skal få ansvaret for å etablere nasjonale nettverk for forretningsengler.

Statlig pollenkapitalselskap

Abelia og FIN mener at det bør utredes etablering av et statlig pollenkapitalselskap som skal ha ansvaret for investeringer i den aller tidligste fasen, etter modell av Innovationsbron i Sverige. I tillegg burde meldingen ha styrket den landsdekkende etablerertilskuddsordningen og bedret finansieringen av innovasjonsselskapenes inkubasjonsvirksomhet, som anbefalt av Nordlandsforskning sin evaluering "Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet".

Abelia og FIN mener følgende bør vektlegges i stortingets behandling av meldingen:

  • Forutsetningen for at den nye målstrukturen skal fungere er at Innovasjon Norge gis ett oppdragsbrev, koordinert av Nærings- og handelsdepartentet.
  • Innovasjon Norges nye rolle som innovasjonspolitisk rådgiver må innebære at all rådgivning til eiere og oppdragsgivere skjer i offentlighetens lys, gjennom årlig rapportering og faglige rapporter om forbedringspotensial av virkemidler og innovasjonspolitikk.
  • Målsetningen for inkubatorprogrammet bør være etablering av flere internasjonalt konkurransedyktige vekstbedrifter. Stortinget bør kreve en redegjørelse av hvordan styrkingen av inkubatorprogrammet skal finansieres. I tillegg bør det etableres resultatstyring som skal stimulere til økt konkurranse, kompetanse og måloppfølging.

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869