Administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia foreslår en kraftig styrking for å stimulere innovasjon. Han ønsker seg en milliard kroner, og mener det er bekymringsverdig at den rike norske stat bruker så lite, samtidig som vi vet at vi skal leve av noe annet enn olje og gass fremover.

Abelia har mange medlemmer som utvikler gode ideer innenfor forskning og næringsliv. Haugli trekker i intervjuet frem Kjeller InnovasjonSamlet omsetning for selskaper som har vært innom inkubatoren er 1,6 milliarder kroner. En inkubator kan sies å bringe kunnskap og kapital sammen og skape en ramme for videre vekst, gir finansiell støtte og er med på løfte et prosjekt fra idé til virkelighet. Haugli mener midlene har skapt store verdier og mange arbeidsplasser. SIVAs inkubatorprogram har i dag en altfor lav ramme på 55 millioner, hvorav 2/3 går til distriktsutvikling. Regjeringen bør øke rammen kraftig og etablere en resultatsbasert finansieringsmodell for inkubatorer som Kjeller Innovasjon. 

Hva skal vi leve av om 50 år?

Abelia har flere ganger etterlyst et langtidsperspektiv i næringspolitikken. Går vi 50 år tilbake i tid, var det ingen som så for seg betydningen olje og fiskeoppdrett skulle få. Om nye 50 år har det nok skjedd teknologiske kvantesprang, og Abelia poengterer at det må være et kunnskapsbasert næringsliv som er fremtiden. Inkubatorene er viktig for å utvikle det vi ennå ikke vet at vi kan være gode på.

Tiden for å satse er nå! 

I dag er Norge økonomisk godt stilt. Vi har mye penger og kan ta nye valg i samarbeid mellom forskning, utdannelse og myndigheter. Haugli vil gjerne minne regjeringen på at investering i kunnskap ikke er en utgiftspost, og bør derfor ikke konkurrere med andre utgifter på statsbudsjettet. Kunnskap er investering som gir både arbeidsplasser og skatte­inntekter. Derfor utfordrer Abelia næringsminister Monica Mæland på hvordan regjeringen skal bygge morgendagens næringsliv. Vi håper Mæland hører på oss i det kommende statsbudsjettet. 

Les mer i Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN) sitt innspill til statsbudsjettet 2015.

Kontaktperson Håkon Haugli

hakon.haugli@abelia.no

+47 905 31 025