SkatteFUNN gir din bedrift skattefradrag for forsknings- eller utviklingskostnader forbundet med FoU-prosjektet deres. Er ikke din bedrift i skatteposisjon, så utbetales støtten som et kontant tilskudd fra likningsmyndighetene. SkatteFUNN-søknader mottas hele året og behandles fortløpende. Merk at kostnader påløpt i løpet av 2013 kan gi grunnlag for skattefradrag hvis søknaden blir sendt inn innen utgangen av 1. september 2013. Bedriftene kan sende inn søknader etter 1. september også, men de blir da ikke ferdigbehandlet innenfor søknadsåret og det vil eventuelt bare være kostnadene for 2014 og påfølgende år som kan inkluderes i fradragsgrunnlaget.

For mer informasjon, se www.skattefunn.no eller ta kontakt med SkatteFUNN-sekretariatet på tlf. 22037500 eller e-post skattefunn@forskningsradet.no

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869