Abelia mener

«Verden passerer syv milliarder innbyggere. Det begynner å bli trangt og miljøulempene blir stadig mer synlig. I dette ligger det store muligheter for grønn innovasjon for norske bedrifter.»

Verden passerer syv milliarder innbyggere. Det begynner å bli trangt og miljøulempene blir stadig mer synlig. I dette ligger det store muligheter for grønn innovasjon for norske bedrifter. Heldigvis har myndighetene pengesekken klar.

Grønt næringsliv

Innovasjon Norge inviterer til internasjonal konferanse om EØS-midlene 17. april i Oslo. Konferansen er spesielt relevant for bedrifter som jobber mot innovasjon innenfor grønt næringsliv. Det er satt av hele 100 millioner euro til dette programmet over perioden 2012-2016, innrettet mot prosjekter innen miljøteknologi, energiledelse, grønn ikt, fornybar energi og avfallshåndtering. På konferansen vil det bli gjort rede for hvordan programområdet Grønn Næringsutvikling er innrettet og hvilke muligheter dette gir norske virksomheter i partnerskap med søkere fra mottakerlandene.

Bærekraftig mobilitet

En rekke andre aktører er også med på å finansiere grønn innovasjon. En av disse er Transnova som har et program for miljøteknologi innen transport. Programmet retter seg mot næringslivet og skal fremme utvikling av miljøteknologi gjennom kommersialisering og utprøving av teknologi. Med miljøteknologi menes her både produkter og tjenester. Frist for å søke økonomisk støtte innenfor dette programmet er 15. juni 2012.

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842