Regjeringen foreslår en svak realvekst for forskning. Svært lite av denne økningen vil føre til økt innovasjon i næringslivet. Den næringsrettede profilen er nærmest fraværende og det er svak eller ingen satsing på ordninger og programmer som beviselig utløser økte investeringer i forskning og innovasjon i næringslivet, som for eksempel SkatteFUNN, BIA og IFU/OFU.

- Regjeringen velger nok en gang å satse lite på næringsrettet forskning og innovasjon, til tross for at produktivitetsveksten i Norge er dalende, samtidig som våre naboland skårer bedre enn oss på innovasjon. Budsjettet styrker verken innovasjonsevnen på kort sikt eller vekstevnen på lang sikt, sier Daniel Ras-Vidal, innovasjonspolitisk seniorrådgiver i Abelia.

Ny innretning for landsdekkende etablerertilskudd – Innovasjon Norge blir ansvarlige for styrking

Abelia og FIN (Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge) har pekt på at det trengs en sterkere satsing rettet mot tidligere og mer risikofylte utviklingsfaser for bedriftene. Regjeringen svarer med å vise til en ny innretning og styrking av de landsdekkende etablerertilskuddene. Poenget med endringen er å sikre at flere bedrifter får tildelt tilskudd, men det blir derimot relativt sett mindre tilskuddsbeløp per bedrift. Beslutningen om en styrking av de samlede budsjettmessige rammene for ordningen er derimot overlatt til Innovasjon Norge, som nå må prioritere gründere innenfor budsjettposten "Innovasjonslån, garantier og tilskudd", som til sammen beløper seg til 233,2 mill. kr. I fjor bevilget Innovasjon Norge 34 mill. kr til den landsdekkende etablerertilskuddsordningen. Det gjenstår derfor å se om Innovasjon Norge nå vil prioritere et løft for kommersialisering av nye forretningsideer med internasjonalt potensial.

- Det er positivt at Nærings- og handelsminister Trond Giske vektlegger enklere og raskere søknadsbehandling for utålmodige gründere, men endringen i innretning må følges av samlet sett økte midler til flere innovative gründere. Et riktig nivå for den landsdekkende etablerertilskuddsordningen er 150 mill. kr/år. Det blir nå opp til Innovasjon Norge å prioritere de landsdekkende etablerertilskuddene i 2013, for å oppnå målene om økt nyskaping og flere nye kunnskapsbaserte bedrifter, avslutter Ras-Vidal.

Flere saker om Statsbudsjettet

Ingen satsing på anvendt forskning

Lite handling

Les også NHOs kommentar til Statsbudsjettet

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869