Et marked på 200 milliarder

Offentlig informasjon kan bli et gigantmarked, men det er vanskelig å tallfeste hvor stort dette markedet kan bli, fordi innovasjon i seg selv er vanskelig å tallfeste før den skjer, sa Paul Chaffey. Trafikanten og Yr er mest kjent, men spennende tjenester kan utvikles på alle samfunnsområder. Statsråd Rigmor Aasrud ville heller ikke nevne tall, men viste til undersøkelser som anslår markedet til over 200 milliarder på europeisk nivå. Det er også en av grunnene til at Aasrud og regjeringen nå setter ekstra kraft bak arbeidet med å tilgjengeliggjøre offentlig informasjon.

Likevel kvier mange etater seg for å gjøre informasjon tilgjengelig for næringsutvikling. Særlig var salen opptatt av bedre tilgang til offentlige kart- og eiendomsdata fra Kartverket i fremtiden. Statsråden var oppmerksom på problemet. - Vi vet at Statens kartverk får en del av sine penger fra salg av data. Men nei, vi har ikke 60-70 millioner i sjekk for å løse det, sa Aasrud til forsamlingen, og pekte dermed på en av hovedutfordringene fremover. Statlige inntjeningskrav til etatene kan stå i veien for utvikling av gigantmarkedet.

Look to Stockholm

På seminaret kom det flere gode presentasjoner om hva som er mulig å få til basert på offentlige data av henholdsvis Gaute Engbakk fra Creuna, Marit Forseth fra Evry og Even Westwang fra Bengler. Gaute Engbakk viste til hvordan Stockholm i 2009 satte som mål å bli verdens fremste på digitalisering av tjenestene sine i løpet av fem år. De la 650 millioner kroner på bordet for å få det til. De har nå kommet opp i en besparing på 144 millioner kroner per år, slik at hele prosjektet omtrent er tilbakebetalt før det er avrundet, sa Engbakk.

Even Westvang fascinerte salen med egenutviklede tjenester basert på allerede frigitte data bl.a. om visualiseringer av nordmenns flyttemønstre og bruk av skoledata fra hele landet. Dernest ble det debatt med Magnar Danielsen fra Miljøverndepartementet, Tormod Boldvik fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Arne Jensen i Redaktørforeningen og Liv Freihow, IKT-Norge. Freihow avsluttet med å peke på at vi tross alt er på rett vei, men fortsatt er problemet at det mangler kunnskap og oppmerksomhet.

Marit Forseth sin presentasjon

Gaute Engbakk sin presentasjon

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842