Abelia mener

«Vi trenger en sammenhengende politikk for flere vekstbedrifter og nytt næringsliv i Norge»

OECDs generalsekretær Angel Gurria la i går frem sin landrapport om Norge: Economic Survey of Norway 2014. Rapporten tar for seg en lang rekke økonomiske forhold, og for første gang får vilkår for entreprenørskap en fremtredende plass. Spesielt oppfordres universitetene til å videreutvikle TTOene (Technology Transfer Offices) som arbeider for økt kommersialisering av forskning, mens Regjeringen oppfordres til å etablere bedre vilkår for risikokapital for å stimulere de beste entreprenørene. Abelia og FIN organiserer TTOene i Norge og har i lang tid etterlyst en sammenhengende politikk for nytt næringsliv i Norge.

- OECD setter fingeren på et punkt hvor vi har forsømt oss politisk. Heldigvis ser vi nå en oppblomstring av innovativ gründerkultur i Norge, noe som gjør at timingen for å stimulere til økt risikotaking og innovasjon er bedre enn noensinne, sier Daniel Ras-Vidal, innovasjonspolitisk seniorrådgiver i Abelia og daglig leder i Abelias bransjeforum Foreningen for innovasjonsselskaper (FIN)

Det første Regjeringen bør gjøre er å etablere en ny og permanent matchingsordning for private investeringer i pre-såkornfasen på 500 millioner kroner per år, samt trappe opp budsjettene for virksomheten i TTOene og innovasjonsselskapene, som bidrar til å koble de beste ideene og prosjektene med kompetente entreprenører og investormiljøer. Stortingets budsjettforlik fra i fjor høst satte kapitaltørken i kontekst når de ba Regjeringen om å "vurdere en egen såkornfondordning for TTO/inkubatorer i forbindelse med statsbudsjettet for 2015". FIN har nå sendt innspill til Regjeringens budsjett for 2015 som viser hvordan Regjeringen nå kan konkretisere Stortingets bestilling og OECDs anbefalinger.

- Vi trenger en sammenhengende politikk for flere vekstbedrifter og nytt næringsliv i Norge. Vi må ta på alvor at skattesystemet og kravene til oljefondet favoriserer "passive" eiendomsinvesteringer på bekostning av utvikling av neste generasjons norske næringsliv, sier Håkon Haugli, ny administrerende direktør i Abelia.
 

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869