Abelia etablerer nå Næringslivets kontaktutvalg – innovasjon i helse- og velferdsteknologi. Hensikten er å sikre at næringslivet blir hørt og involvert på riktig måte når helse- og velferdsteknologi skal implementeres i større skala.

- Det foregår nå flere viktige politiske prosesser som berører næringslivets muligheter til å bidra positivt for å løse samfunnsutfordringer på helse og omsorgsområdet. Vi i næringen er enige om at myndighetene må vise en større vilje til å la private aktører bidra med teknologi og nye måter å organisere tjenester på som vil øke kvaliteten for brukerne og redusere samfunnets kostnader. Næringslivets kontaktutvalg skal være myndighetenes naturlige samtalepartner for å få innspill fra næringslivet, sier leder for utvalget og gründer og daglig leder i Hospital IT, Flemming Hegerstrøm.

Medlemmene i utvalget representerer et bredt spekter av forskjellige løsningsleverandører innen software, hjelpemidler, teknisk installasjon, rådgivning, medisinsk utstyr, tilrettelegging av arbeid for kunstnere med og uten funksjonshemninger, samt virtuell treningsteknologi. Fellesnevneren for selskapene er at de utvikler innovative løsninger som løser sanfunnsutfordringer på nye måter eller introduserer helt nye forretningsmodeller. Samtidig sitter flere bedrifter med et inntrykk av at myndighetene i liten grad etterspør slike løsninger.

Myndighetene må gi et klart signal om at private aktører skal få lov til å bidra innen helse- og omsorgssektoren. Dette handler om å utnytte hele samfunnets kreativitet og handlekraft for å sørge for bedre løsninger for flere. Ny teknologi og nye forretningsmodeller kan dessuten bidra til bedre utnyttelse av samfunnets viktigste ressurs; menneskene, sier Paul Chaffey fra Abelia, som imøteser en konstruktiv dialog med myndighetene på dette temaet.

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869