- Dette betyr at framtidens lederutfordring i mye større grad kommer til å handle om hvor godt ledere evner å håndtere samhandlingen mellom egen bedrift og andre bedrifter, sier Inge Jan Henjesand, leder for næringspolitikk i Abelia. Dette gjelder både i kunde-leverandørforhold og i utviklingsprosjekter der flere bedrifter går sammen om å framskaffe nye løsninger.

Gammelt næringsliv tilsatt ny kunnskap

Alle medlemsbedriftene i Abelia bidrar til innovasjon og verdiskaping hos andre bedrifter. Det som før skjedde innenfor fabrikkportene foregår nå i mye større grad i samhandlingen mellom bedrifter. Kunnskapsbaserte tjenester av ulike slag er blitt en nødvendig del av verdiskapingsprosessene i en rekke næringer. - Det er ikke utenkelig at mye av den produktivitetsveksten vi finner i tradisjonell industri kan forklares med framveksten av en rekke spesialiserte kunnskapsintensive tjenestenæringer, hevder Inge Jan Henjesand - På denne måten blir nytt næringsliv resultatet av gammelt næringsliv tilsatt ny kunnskap. Eller for å si det på en annen måte: "nytt næringsliv = gammelt næringsliv tilsatt Abeliabedriftene". Arbeidsdelingen i næringslivet er forandret. Den samme utviklingen ser vi i økende grad på områder der velferdsstaten trenger nye løsninger, enten det gjelder omsorg, infrastruktur eller skole.

Samtaler om innovasjon

Hvilken betydning får dette for deg som leder? Hvordan organiserer du din virksomhet og hvordan leder du dine medarbeidere? Dette er temaer på Abelias Samtale om ledelse 19. september. Professor Håkan Håkansson vil være tilstede og innleder samtalen. Håkan Håkansson har forsket på samspill, relasjoner og industrielle nettverk i nærmere 40 år. En forskning han har høstet stor internasjonal anerkjennelse for.

For mer informasjon om arrangementet Samtale om ledelse – Å lede innovasjon, trykk her.