Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre lanserte i dag et forslag til en ny modell, et akseleratorprogram, som skal hjelpe flere gründere over dødens dal.

- Dette er en ny kategori, et nytt tilskudd til det virkemiddelapparatet vi har. Vi tar venturemodellen et steg videre, sier Støre.

Målet med akseleratorprogrammet er å utløse kapital i bedriftenes tidligste og mest sårbare fase. Det en gründer eller privat investor skyter inn av kapital i en oppstartsbedrift skal staten matche, og Norges beste klynge-, inkubator-, og TTO-miljøer gis en sentral rolle i det nye programmet. Næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Else-May Botten, utdyper at det handler om å tette gapet mellom etablerertilskudd og såkornfasen, og bidra til at etablerte såkorn- og venturemiljøer skal få flere «startkandidater».

- Det foreslåtte programmet er et godt initiativ, som vil mobilisere de beste innovative miljøene og gründerne i Norge, påpeker Håkon Haugli, og legger til at han er enig med Meltwater-gründer Jørn Lyseggen som kun har et ankepunkt:  totalrammen på 250 mill. kr er altfor lav.

Klare for innovasjonsdugnad.

Abelia har foreslått en åpen og konkurranseutsatt pre-såkornordning som har flere likhetstrekk med satsingen Arbeiderpartiet nå foreslår, men med en øvre ramme på 500 mill. kr. Rammen vil kun brukes opp hvis det finnes gode nok miljøer som også klarer å mobilisere "sin del" av kapitalen.

- Det er overraskende at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2015 avviser å samarbeide med private miljøer for å mobilisere risikokapital. Universiteter, private investorer og innovasjonsselskaper står alle klare til å delta på innovasjonsdugnad. Vi håper regjeringen og samarbeidspartnerne finner plass til en ny modell som mobiliserer privat kapital i budsjettforhandlingene, sier Daniel Ras-Vidal, daglig leder i Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN).

Storsatsing fra SIVA

I går ble det også kjent at SIVA ønsker å utvikle nye metoder for gründerutvikling gjennom å styrke inkubatorselskap som har god resultatoppnåelse og stort vekstpotensial.

- Denne ekstrasatsingen skal være med på å stimulere til økt innovasjonsevne i hele landet og heve kvaliteten ytterligere, hevder næringsminister Monica Mæland.

Åtte innovasjonsselskaper, alle medlemmer i FIN og Abelia, skal dele på 30 mill. kr i forsterket satsing de nærmeste tre årene.

- Dette gir oss mulighet til å realisere ideer vi har hatt på blokka lenge, men ikke hatt råd til å utvikle. Vi sikter nå internasjonalt, og har som mål å lage den beste inkubatoren i Europa, sier partner i StartupLab Tor Bækkelund.

- FIN har siden 2012 arbeidet for innføring av styrket finansiering av de beste inkubatormiljøene, så dette er veldig positivt. Inkubatorer og såkalte akseleratorer har hatt en rivende utvikling internasjonalt, og vi samarbeider gjerne med SIVA og hele det norske startup-miljøet om å bringe Norge i tet på dette området, avslutter Daniel Ras-Vidal.

 

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869

Kontaktperson Håkon Haugli

hakon.haugli@abelia.no

+47 905 31 025