I 1980 fantes det ikke gode teknologiske løsninger for transport av olje og gass i samme rør. I dag bruker oljeselskaper over hele verden den norskutviklede teknologien på stadig større dyp og avstander. Dette har gjort det mulig å bygge ut felt som ellers ikke ville ha vært lønnsomme.

På slutten av 70-tallet påbegynte IFE (Institutt for energiteknikk) arbeidet med OLGA – modellen bak suksessen. Fra 1984 har Sintef drevet flerfaselaboratoriet, som var bygget på Tiller utenfor Trondheim. Her har de kunnet eksperimentere og teste ut OLGA. Flerfaselaboratoriet er et godt eksempel på et effektivt samarbeid mellom oljeselskapene, forskningsinstituttet IFE og Sintef.

I juryen satt Johan H. Andresen, styreleder i Ferd, Marianne Ødegård, sjef i Kjeller Innovasjon og Per A. Foss, sjef i Patentstyret.

Det var også nedsatt en folkejury. Den hadde mest sans for radioteknologien som ble valgt for det felleseuropeiske mobiltelefonsystemet GSM. Også den prisen gikk til en teknologi hvor forskere ved Sintef har stått sentralt i utviklingen!

- Det er hyggelig at teknologi utviklet av norske forskningsmiljøer og industri blir trukket fram og anerkjent. Det er neppe noen annen norskutviklet teknologi som har skapt større verdier en flerfase. Dette viser mer enn noe annet at det lønner for samfunnet å investere i laboratorier og forskning, sier kommunikasjonsdirektør Petter Haugan i SINTEF.

Les om saken i Aftenposten

Les Sintefs omtale av saken

Les Ifes omtale av saken

Kontaktperson Frøystein Johansen

froystein.johansen@abelia.no

+47 922 53 959