Fakta om konkurranseevnebarometeret

NHOs konkurranseevnebarometer sammenligner 11 land (10 europeiske + USA) på grunnlag av 78 økonomiske indikatorer. I tillegg er det benyttet 29 indikatorer basert på spørreundersøkelser blant næringslivsledere våren 2010.

Bakgrunn

Hensikten med NHOs konkurranseevnebarometer er å fremheve Norges sterke og svake sider som lokaliseringsland for investeringer, sammenlignet med et utvalg av våre viktigste handelspartnere og konkurrentland. Indikatorsettet og områderangeringene gir et overordnet bilde av hvor Norge står på ulike områder sammenlignet med de andre landene.

Abelia-temaer

På områdene som er særlig relevante for kunnskapsbedriftene har Norge en fremgang sammenlignet med 2005. På området kompetanse og utdanning havner Norge på en fjerde plass etter Finland, Danmark og Nederland. Positive resultater fra PISA-undersøkelsen i desember 2010 bidrar til at Norge har fremgang på rangeringen. På området forskning og innovasjon har Norge også en fremgang fra 2005, men er fortsatt dårligst i Norden med en sjetteplass totalt. Norge scorer nest lavest på andel av FoU utført av næringslivet, men høyt på andel av befolkningen med høyere utdanning og FoU-personell i næringslivet. Når det gjelder området IKT-infrastruktur kommer Norge på en delt femteplass. Det som særlig trekker ned er at vi investerer relativt lite i IKT som andel av BNP.

Bedring, men dårligst i Norden

NHOs konkurranseevnebarometer viser at Norges konkurranseevne har bedret seg siden 2005, men at vi fortsatt er dårligst i Norden. Dette er et bilde som ikke endrer seg om man kun ser på de spesifikke kunnskapsintensive indikatorene knyttet til forskning, kompetanse, utdanning og IKT-infrastruktur.

– Barometeret viser at Norge investerer relativt lite i IKT som andel av BNP. IKT-forskningen har over flere år blitt stemoderlig behandlet. Statsbudsjettet for 2012 har heller ingen nye visjoner eller satsningsområder knyttet til IKT, og det er synd for Norge at det heller ikke nå bevilges penger til å øke innsatsen på IKT-forskningen, sier Rune Foshaug i Abelia.