- Jeg deltar på NHOs Eierskapskonferanse for å møte dyktige og inspirerende eiere. Sammen vil vi bidra til at norsk næringsliv er innovativt og konkurransedyktig i årene som kommer, sier Hanne Finstad, gründer og daglig leder av Forskerfabrikken som er medlem i Abelia. Hun er også opptatt av at sosiale entreprenører skal få bedre vekstvilkår.

Konferansen arrangeres årlig i samarbeid med Norges Rederiforbund. Her samles personlige eiere og familiebedrifter på Hotel Union i Geiranger 3.- 4. september.

I år vil vi berøre en rekke temaer som er viktige for personlige eiere, som ledelse, innovasjon og deres bidrag til lokalsamfunnet. Hanne Finstad er selv en av innlederne på sesjonen "Godt styrearbeid og profesjonell ledelse".

Les mer om NHOs Eierskapskonferanse her