BTO-sjef Anders Haugland og statsminister Erna Solberg i forbindelse med gründerlunsjen i Bergen.
BTO-sjef Anders Haugland og statsminister Erna Solberg i forbindelse med gründerlunsjen i Bergen.

Abelia fikk gjennomslag for en ny ordning for pre-såkornmidler i revidert statsbudsjett våren 2015.

Nå er første del av 2015-midlene på 40 millioner delt ut.

Mottakerne i første runde, delt ut av inkubatoren BTO, er Pluvia, Nobesita, Leieting.no, Soundio, restdb.io, Dyrekassen og Rock Physics Technology.

Tildelingen ble annonsert av statsminister Erna Solberg under en gründerlunsj ved Bergen Teknologioverføring og Nyskapingsparken mandag.

20 millioner investert

Den bergensbasert inkubatoren BTO investerte hele sin pott på 8 millioner kroner, et beløp som ble matchet med 12,7 millioner kroner i privat kapital. Det betyr at den totale investeringssummen de syv selskapene mottar overstiger 20 millioner kroner.

- Vi vet at gründere opplever mange vanskelige faser. En av disse er å skaffe kapital i tidlig fase, sa Solberg.

- For oss har det vært et poeng å sette disse pengene i arbeid så raskt som mulig. Det har vært stor interesse og vi er veldig fornøyd med at de statlige midlene har utløst en stor sum privat kapital, akkurat slik ordningen er ment å fungere, sier Anders Haugland, administrerende direktør i BTO.

Flere investorer

Abelias Daniel Ras-Vidal er fornøyd med at pengene han har vært med på å jobbe frem, nå har nådd frem til gründerne.

BTO er den første i rekken av inkubatorer og teknologioverføringskontorer (TTOer) som investerer sine penger. Andre inkubatorer med pre-såkornmidler er NTNU Accel, StartupLab, Validé, Kjeller Innovasjon, Inven2, Norinnova Technology Transfer og SINTEF TTO.

- Det er bra BTO er raske med å investere sin pott. De andre aktørene er allerede i gang med å gjøre lignende matchinger, noe som vil øke investeringene i tidlig fase og slå ut kraftig i den norske statistikken. Det trenger Norge når vi skal gå fra omstilling til fremstilling av nytt kunnskapsintensivt næringsliv, sier Daniel Ras-Vidal, daglig leder i FIN (Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge) og innovasjonspolitisk rådgiver i Abelia.  

Han er også glad det nå er politisk forståelse for å tette gapet mellom Innovasjon Norges etablererstøtte og de private såkorn- og kapitalfondene.

- Den tidlige fasen mellom Innovasjon Norges etablererstøtte og den kommersielle utrullingen i markedet, er kritisk for de fleste oppstartselskapene. Dette virkemiddlet gjør at flere av bedriftene vil komme ut av denne fasen med større driv og kunne lansere i markedet med større kraft. Det vil skape nytt næringsliv og nye arbeidsplasser i Norge, sier Ras-Vidal.

I budsjettet for 2016 er det bevilget 100 millioner kroner til. Disse skal også matches av private investorer. Det betyr at gründere vil motta minst det dobbelte av dette beløpet.

Les mer om utdelingen av pre-såkornpengene på DN.no!
Les mer om pre-såkorn-mottager Dyrekassen!