Det mangler ikke på gode ideer, men det er for svake virkemidler i "dødens dal". Det er et klart behov for tiltak som mobiliserer økt privat risikokapital og som hjelper flere startups til å vokse. Dette er viktig, fordi det er kun 3 prosent av gründerselskapene, som står for 60 prosent av veksten.

Konferansen ble innledet med at NHOs president Tore Ulstein, holdt et inspirerende åpningsinnlegg om hva innovasjonskraft og innovasjonskultur innebærer, både for Ulstein Group og Norge.

– Vi mener at den raskeste veien til økt innovasjon og vekst i nytt næringsliv går via innovasjonsselskapene koblet med privat kapital. Flere av FINs innovasjonsselskaper har allerede etablert egne fond, som med vårt forslag kan gjøre dobbelt så mange investeringer i innovative selskap. Det viktigste er likevel ikke kapitalen, men den forretningsutviklingskompetansen som erfarne gründere i og rundt innovasjonsmiljøene kan bidra med, sier Abelia-sjef Håkon Haugli, som lanserte forslaget til ny pre-såkornordning på konferansen.

SIVAs nye innovasjonsdirektør Ola Borten Moe varslet på sin side at de vil utvikle mer resultatbaserte finansieringsmodeller og øke satsingen på de kraftigste innovasjonsmiljøene i byene fremover, noe som også er tema for konferansen SIVANETT i Trondheim 20-21. mai.

Regjering og Storting har sagt A for Ambisjon - Abelia sier B for Budsjettet i 2015

Abelia forventer at regjeringen følger opp budsjettforliket om at det skal vurderes en egen såkornfondordning for TTO/inkubatorer i statsbudsjettet for 2015,

Les også: FINs innspill til statsbudsjettet 2015

Abelias forslag gjør at regjeringen raskt kan realisere denne ambisjonen, hvis de har viljen til å gjøre det mer attraktivt for private investorer å investere i den tidligste vekstfasen. Ordningen går ut på at det etableres en offentlig matchingsordning for private investeringer i tidlig fase med en ramme på 500 mill. kr/år. Det vil skape kunnskapsbasert nytt næringsliv som vi kan leve av i framtida.

Internasjonal trend – Sverige, USA og Israel i front

Tanken om å koble statlige ressurser til "kjernen av kunnskapsøkonomien" i og rundt universiteter og høyskoler, gjennom å bruke den spesialiserte kompetansen til innovasjonsselskapene er ikke ny, men de senere årene har inkubatorer og TTOer blitt høyt spesialiserte og profesjonelle aktører som fått et voldsomt oppsving internasjonalt. I Sverige går Socialdemokraterna til valg på å bruke en milliard til "innovasjonskatapulter", som kombinerer inkubatorer med risikokapital tilført av erfarne gründere. Modellen er hentet fra Israel, som er det landet utenom USA med flest selskaper på teknologibørsen NASDAQ og har vist seg potent også i Silicon Valley, hvor særlig inkubatoren Ycombinator har lyktes eksepsjonelt godt.

Fra statlige utbetalinger til "matching funds"

På konferansen representerte statssekretær Paul Chaffey fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet regjeringen og snakket om betydningen av å skape nye kunnskapsbedrifter og øke kunnskapsinnholdet i eksisterende næringsliv. Han uttrykte at regjeringen vil vri virkemidlene mot kunnskap og kompetanse, innovasjon, entreprenørskap og infrastruktur, og viste til at Regjeringen vil "gå igjennom virkemiddelapparatene". Alle de tre virkemiddelaktørene; Forskningsrådet, SIVA og Innovasjon Norge, var også representert og fortalte om sine bidrag til økt vekst og kommersialisering.

- Vi mener at større ressurser må kanaliseres direkte gjennom det operative nettverket av innovasjonsselskaper som finnes i hele Norge, i stedet for gjennom det nasjonale virkemiddelapparatet, som ikke bør innta en operativ rolle lokalt. Vårt forslag om "matching funds" innebærer at det vil være mindre behov for direkte tilskudd utbetalt gjennom for eksempel Innovasjon Norge. Vi mener dette vil være et avbyråkratiserende og effektiviserende tiltak, helt i tråd med Regjeringens ambisjoner om å fornye, forenkle og forbedre, sier Daniel Ras-Vidal i FIN.

"Norsk folkesport å bygge nye institusjoner"

Spørsmålet er om det egentlig er noen vits å gjennomgå virkemiddelapparatene på nytt, da dette ble gjort så nylig som for bare to-tre år siden. I debatten deltok nestleder i Venstre, Terje Breivik og to representanter fra Næringskomiteen; Høyres Gunnar Gundersen og Arbeiderpartiets Else-May Botten. Dagens største applaus kom når investor Erling Maartmann-Moe påpekte at det er en "norsk folkesport" å  bygge nye offentlige institusjoner når et problem skal løses, i stedet for å se på hvordan man kan løse problemene gjennom å kanalisere ressursene mer effektivt. Dette var Magnus Lundin, CEO i FINs søsterorganisasjon Swedish Incubators and Science Parks (SISP) også kjent med fra Sverige, men han pekte også på at dette er i ferd med å endres, da stadig flere svenske regioner har "kraftsamlet" og nå peker på de svenske forskningsparkene og inkubatorene som effektive noder for økt vekst og utvikling.

- Dette er noe som den nasjonale næringspolitikken må støtte opp om, ikke motarbeide, poengterte Lundin.

I en artikkel om konferansen spør Computerworld Oslotechs Karl-Christian Agerup om han tror Abelias forslag vil bli omfavnet av aktører som SIVA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet dersom det blir gjennomført. - Jeg vil håpe at virkemiddelapparatet, som har en svært viktig rolle som supplement til markedet, kan se på seg selv som nettopp dét: Et supplement, sier Agerup.

- En eventuell gjennomgang av virkemiddelapparatene koker ned til hvor mye det skal koste å distribuere en gitt mengde statlig innovasjonskapital og om å plassere ressursene på rett sted til rett tid. Vindene er i ferd med å snu, både i Norge og internasjonalt, og stadig flere ser at innovasjonsselskaper og TTOer er effektive arenaer for å fremme nyskaping og øke verdiskapingen i nytt næringsliv som hevder seg i en global konkurranse, oppsummerer Daniel Ras-Vidal, som også er innovasjonspolitisk seniorrådgiver i Abelia.

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869