Fremover må ambisjonene må være å bygge en bredere bro over dødens dal for raskere utvikling av nytt og innovativt næringsliv, som vi skal leve av når oljeinvesteringene daler. Da trenger vi en åpen og konkurranseutsatt pre-såkornordning, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia.

Norge er gode på å etablere nye virksomheter, men vi lykkes ikke godt nok med å få flere til å vokse seg store på globale markeder. Altfor ofte fanges potensielle vekstbedrifter i "dødens dal", fasen de befinner seg i frem til de begynner å generere egne inntekter.

Regjeringen må etablere en åpen og konkurranseutsatt pre-såkornordning med en årlig ramme på 500 mill. kr som mobiliserer økt privat risikokapital og får flere bedrifter gjennom "dødens dal". Stortinget ba i fjor regjeringen om å vurdere en ny ordning. Abelia og FIN har støttet dette – og presisert at poenget med en pre-såkornordning er å mobilisere økt privat kapital og forretningskompetanse inn i tidlig fase. Nå forventer vi at Stortinget og regjeringen følger opp dette i budsjettforhandlingene, påpeker Håkon Haugli.

(Saken fortsetter under videoen)

Behov for sammenhengende politikk for nytt næringsliv

Innovasjonsselskapene i Norge utgjør en sentral del av innovasjonsinfrastrukturen gjennom at de drifter næringsklynger, inkubatorer og kommersialiserer forskning. Gjennom tett samarbeid med gründere, virkemiddelapparat og private investorer bidrar de til å utvikle flere hundre kunnskaps- og teknologibedrifter hvert eneste år. Flere innovasjonsselskaper har allerede etablert mindre fond. Abelia tar nå til orde for at både de og andre private kapitalmiljøer bør få lov til å konkurrere om å forvalte deler av en årlig ramme til en pre-såkornordning. Det vil øke veksttakten og verdiskapingen i langt flere bedrifter, både de som utvikles gjennom universitetens kommersialiseringsenheter (TTOer) og inkubatorer, samt andre bedrifter over hele landet.

- Det er et gap mellom etablerertilskuddene på drøye en million kroner og såkornfondene, som investerer 15-20 mill. kr/selskap. De ledende innovasjonslandene har ordninger som investerer i selskapene i denne fasen, som kalles dødens dal, men det har ikke Norge. Vi bruker mer enn 25 milliarder på forskning over statsbudsjettet, men minimalt på kommersiell utnyttelse. Etablerertilskuddene ivaretar den første delen av dødens dal – men broen må bygges sterkere og breddes. Vi forventer at regjeringen er interessert i å øke de private investeringene i nyskaping, ikke bare de offentlige, sier Daniel Ras-Vidal, daglig leder i Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN).

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869